sourze.se
Artikelbild

RIT-avdrag för IT-tjänster i hemmet skulle ge unga jobb

"Vi har en hel generation som är uppvuxen med IT, som idag går arbetslösa. Samtidigt är 400 000 hushåll intresserade av att få hjälp med IT-tjänster i hemmet och väldigt många anger att det är kostnaden som gör att de ändå inte köper tjänsten."

I dagarna förs två viktiga debatter. Den ena rör möjligheten för människor att få avdrag för hushållsnära tjänster, ett avdrag som visat sig väldigt populärt och som skapat många nya jobb för människor som kommer från arbetslöshet. Samtidigt förs en diskussion om den alarmerande höga arbetslösheten bland ungdomar. Under det här året finns risk för att var tredje ung människa kommer att gå arbetslös.

Att som ung stå utan jobb är hårt. Utan arbetslivserfarenhet, lön eller a-kassa är det svårt att starta livet. Vi menar att det nu är dags att sammanföra debatterna om arbetslösheten bland unga och avdragen för tjänster utförda i hemmet.

Nästan varenda människa använder idag IT i hemmet, datorer, internet i TV:n och avancerade telelösningar finns snart i varje hushåll. Men det är inte många som behärskar att installera, felsöka och effektivisera sin egen IT. Tyvärr finns idag ingen större marknad för IT-tjänster i hemmet, eftersom kostnaden är hög och avdraget för hushållsnära tjänster inte täcker den här typen av tjänster. Samtidigt vet vi att många unga människor har kunskap och förmåga att genomföra den här typen av tjänster. Vi har en hel generation som är uppvuxen med IT, som idag går arbetslösa.

Ungefär 400 000 hushåll är intresserade av att få hjälp med IT-tjänster i hemmet och av dessa är det väldigt många som anger att det är kostnaden som gör att de ändå inte köper tjänsten.

Vi menar att det är dags att införa ett RIT-avdrag, motsvarande avdragen för renovering och städning som redan finns idag. Eftersom marknaden idag är väldigt liten finns ännu inga egentliga skatteintäkter. Om endast en bråkdel av dem som säger sig vara intresserade av att köpa IT-tjänster i hemmet skulle göra det så skulle det ändå vara en ren intäkt för staten, man skulle kunna göra så att färre människor behövde oroa sig över datorer och internet som inte fungerar och samtidigt skulle fler unga kunna få jobb.

Enligt Almegas rapport skulle ett sådant avdrag kunna skapa närmare åtta tusen jobb. En ny marknad skulle växa fram, fler människor skulle kunna få ett jobb att gå till och vi vet att många av dem som skulle starta de nya företagen och få jobb är unga människor.

Många människor har svårt att få sitt liv att gå ihop med krav på närvaro på jobbet, i familjen och i idrottsklubben. Att utvidga reformen för avdrag för tjänster i hemmet skulle kunna göra det lite lättare för flera hundra tusen människor i Sverige som säger sig vara intresserade av IT-tjänster i hemmet. Enligt en undersökning gjord av företaget Silentium är 66 av svenskarna positivt inställda till ett liknande avdrag, och de allra flesta som anger att de har problem med IT i hemmet är äldre människor. Det finns naturligtvis ingen universallösning för att underlätta livet för människor mitt i livet och för att lösa ungdomsarbetslösheten, men vi menar att vi behöver ta de steg vi kan.

Det här avdraget skulle med andra ord inte göra ungdomsarbetslösheten till ett problem vi kan strunta i, men vi menar att vi måste göra allt som går för att fler unga människor ska kunna ha ett jobb att gå till. Dagens unga har topputbildningar, är beredda att jobba hårt och har kompetenser som många äldre saknar. Vi kan inte svika den generationen. Vi vill bidra med ett förslag som definitivt skulle göra att fler unga fick använda sina unika förutsättningar, dessutom skulle förslaget göra mångas liv lättare att pussla ihop och ge mer pengar till statskassan.

Den enda frågan som är värd att ställa är egentligen varför förslaget inte är genomfört än.


Följ ungdomspartiledarnas debatt på Sourze här


Om författaren

Författare:
Magnus Andersson

Om artikeln

Publicerad: 19 jul 2010 13:17

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: