sourze.se
Artikelbild

Köttskatt och vegomåndag – så vill V göra Sverige grönare

Trots att forskningsrapporterna duggat tätt de senaste åren om köttets negativa klimatpåverkan händer det lite på den politiska fronten. Jens Holm V presenterar här fem förslag som skulle få oss att äta grönare.

Sedan 1950-talet har världens köttkonsumtion mer än femfaldigats. Om inget görs kommer världens konsumtion av kött att fördubblas till 2050 jämfört med 1999 års nivåer. Enligt FAO-rapporten Livestock´s Long Shadow står den globala animalieindustrin för större utsläpp än världens samlade transporter. Trots att forskningsrapporterna har duggat tätt de senaste åren om köttets negativa klimatpåverkan händer det lite på den politiska fronten. Detta vill Vänsterpartiet ändra på. Vi verkar för en minskad köttkonsumtion med 25 procent till 2020. Här kommer fem förslag på hur det skulle kunna gå till:


Nationellt mål för minskad köttkonsumtion

Vänsterpartiet skulle välkomna om fler partier anslöt sig till vår målsättning om att köttkonsumtionen ska minska. En målsättning om minskad köttkonsumtion skulle underlätta för andra instanser i samhället att driva på för mindre kött och mer frukt och grönt.


Måndag vegodag

Den belgiska staden Gent införde nyligen ”vegetariska torsdagar”. På torsdagarna är vegetarisk mat huvudalternativet i de kommunala inrättningarna. De som önskar får förstås kött, men det vegetariska är huvudalternativet. Varför inte införa en vegetarisk dag, till exempel vegetariska måndagar? Liksom i Gent skulle vego bli huvudalternativet på skolor, sjukhus och andra offentliga institutioner. En vegodag i veckan skulle också fungera som en fantastisk informationsåtgärd för ökad konsumtion av vegetabilier. Om alla svenskar skulle avstå från kött en dag i veckan skulle det minska med ungefär 2 miljoner ton koldioxidekvivalenter.


Billigare frukt och grönt

Det sannolikt effektivaste sättet att minska användandet av något skadligt är att sätta ett pris på det. Vi har skatt på alkohol, tobak, bensin och annat för att vi vill hålla konsumtionen nere. Med en avgift på kött – en köttskatt – skulle köttet bli lite dyrare och konsumtionen skulle sannolikt minska. Intäkterna från köttskatten skulle gå till att sänka momsen på frukt och grönt, sådant vi borde äta mer av. En köttskatt skulle alltså inte leda till en ökad kostnad för de svenska hushållen, bara ett grönare beteende.


Avskaffa EU:s köttsubventioner

Kött är idag kraftigt subventionerat av bidrag från Bryssel. De direkta bidragen till köttindustrin uppgick 2007 till 32,5 miljarder kronor. EU subventionerar till och med marknadsföring för animaliska produkter samt exportbidrag, ersättningar för att kunna dumpa EU-ländernas överskott på bland annat kött. Den borgerliga regeringen säger sig vara motståndare till exportbidragen, men har vid ett flertal tillfällen röstat för höjningar av dessa. Exportsubventioner och andra köttbidrag måste omedelbart avskaffas.


Upphandla grönt

Den offentliga sektorn gör upphandlingar varje år för motsvarande 500 miljarder kronor. En stor del av det som upphandlas är mat. De offentliga upphandlingarna är ett utmärkt exempel på hur man genom gemensamma resurser kan skapa en marknad för nya produkter. Vi vill få den offentliga sektorn att upphandla mer frukt och grönt och mindre kött.


Om författaren

Författare:
Jens Holm

Om artikeln

Publicerad: 08 jul 2010 11:22

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: