sourze.se
Artikelbild

För en bättre framtid måste vi klara jobben

Arbetslinjen är det viktigaste verktyget för att möta miljöproblemen och för att göra skolan och högskolan bättre. Bara genom fler jobb tar vi tillvara på människors förmågor och bygger Sverige till ett föregångsland.

Alliansen har konsekvent hållit fast vid arbetslinjen genom krisen. Det har gjort att fler har haft ett jobb att gå till, trots de sämsta ekonomiska tiderna Sverige och världen upplevt på mycket länge. Moderaternas ansvarstagande för Sveriges ekonomi har också lagt grunden för en befogad optimism inför framtiden. I olika granskningar av hur länder har klarat krisen kommer Sverige alltid högt. The Economist rankar till exempel Sverige som det bäst skötta landet under krisen.

När andra länder nu funderar över hur de ska kunna betala tillbaka sina skulder från dyra köp av konkursfärdiga företag och stora bidragshöjningar kan vi i Sverige satsa på framtiden. För Moderaterna kommer jobben högst upp i en sådan satsning.

Att fortsätta sänka skatten för människor med låga och normala inkomster är den viktigaste åtgärden för fler jobb. Det sänker trösklarna för ungdomar som är på väg in i arbetsmarknaden och det stimulerar framväxten av nya arbetstillfällen. I kombination med lägre arbetsgivaravgifter och speciellt då extra låga avgifter för de grupper som har svårast att få jobb skapar vi förutsättningar för full sysselsättning.

Arbetslinjen är särskilt värdefull inom de områden där vi vill att Sverige ska vara ett tydligt föregångsland. Miljö och utbildning är prioriterade områden för Moderaterna. Satsningar på forskning och utveckling av förnyelsebara energikällor ger jobb och Sverige får ett försprång. Att förnya och bevara kärnkraften säkrar 300 000 jobb och ger svensk industri en trygg grund att stå på.

Bättre utbyte mellan skola och arbetsmarknad, forskning och näringsliv samt utvecklande av praktikplatser och möjlighet till teoretisk fördjupning i skolan förbättrar förutsättningarna för alla unga att få jobb. Utbildning och forskning i kombination med att bland annat utöka avdraget för hushållsnära tjänster till att även omfatta teknik och IT-tjänster skulle kunna göra Sverige till ett föregångsland inom teknikområdet.

Idén om att Sverige ska vara ett föregångsland utmanas dock kraftigt av dem som vill montera ner arbetslinjen till förmån för en bidragslinje. Vänsterexperimentet med Sahlin, Wetterstrand och Ohly har en bitvis direkt jobb- och framtidsfientlig politik. Vilket område Sahlin än lämnar till Ohly är det svårt att se hur skadeverkningarna skulle kunna utebli. Vänsterpartiet som är emot marknadsekonomi, vill lämna EU och som seriöst föreslår att förbjuda läxor och avskaffa betyg är inte trovärdiga nog att ta med sig i ett regeringsbygge.

Miljöpartiets arbetsmarknadspolitik oroar också. De vill rikta särskilda skatter mot ungdomar och göra det dyrare att anställa personer under 26 år. Med tanke på att ungdomar är de som har svagast ställning på arbetsmarknaden känns det såväl osympatiskt som framtidsfientligt av Miljöpartiet att jaga just unga med skattehöjningar och minskad anställningsbarhet.

Sverige har en bättre framtid att gå till mötes om vi väljer att bygga ut arbetslinjen. Till skillnad från många andra länder använde vi våra knappa resurser klokt i krisen. Moderaterna byggde ut högskoleplatser och värnade välfärdens kärna genom att anslå pengar så att kommuner och landsting kunde behålla personalen i vården, omsorgen och skolan. Nu är det väljarna som avgör vilket politiskt alternativ som bäst kan förvalta framtiden. Personligen tror jag att vår arbetslinje kommer att få ett rekordstort stöd av svenska folket.


Vad säger de andra ungdomspartiledarna?
Klicka här!


Om författaren

Författare:
Niklas Wykman

Om artikeln

Publicerad: 24 feb 2010 10:32

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: