sourze.se

Vad kommer härnäst - galleria för hemlösa?

Ett centrum för hemlösa. Hur kan man värja sig mot denna diskriminerande och mördande reklam? Det finns redan nu ett otal verksamheter riktade mot hemlösa, vilka uppenbarligen inte fungerar då ingen av dem kan erbjuda ett tryggt hem.

Vad skulle då en sammanslagning och ett samarbete av de redan befintliga verksamheterna i form av ett "centrum för hemlösa" göra för skillnad? Snart har väl hemlösa en helt egen galleria, där vakter, lotsar, poliser, socialtjänst och frivilligorganisationer står som kontrollanter så hemlösa inte kommer ut och allmänheten inte kommer in. På dörrarna kan vi för säkerhets skull ha skyltar med texten: "Förbud för allmänheten att vistas inom detta hemlöshets-cirkus-område utan bokad tid för visning".

Den vidriga och särskiljande människosyn som uppvisas genom ett "centrum för hemlösa" av beslutsfattarna och de giriga underhuggarna som svassar i deras fotspår, kan inte ses som något annat än en total ovilja mot att föra människor till ett tryggt hem.

I detta "centrum för hemlösa" är syftet att det ska finnas en förbättrad vård, behandling och stöd genom bättre samarbete och samordning av befintliga resurser. Det anmärkningsvärda med dessa befintliga resurser är att det trygga hemmet som genom tid alltid saknats även saknas här, vilket omöjliggör att hjälpa hemlösa med det primära behovet.

Ett eget tryggt hem måste vara utgångspunkten för alla aktörer för att kunna hjälpa en hemlös, om vård, behandling och stöd ska kunna göra någon skillnad. Att frivilligorganisationer, landsting och socialtjänst, som redan står hjälplösa inför hemlösheten, är positiva inför ännu ett diskriminerande och verkningslöst projekt är inte på något sätt förvånande.

Nya dörrar öppnas, där välformulerade bidragsansökningar kastas in och inbringar ännu mer pengar till organisationer utan varken egentligt uppdrag, syfte eller mål. Något som både forskning och det ständigt ökande antal hemlösa påvisar.


Om författaren

Författare:
Rolf Nilsson

Om artikeln

Publicerad: 17 aug 2009 11:24

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: