sourze.se

Den lilla rasisten inom oss

"Följande fråga ställs: Hur reagerar du om din son/dotter kommer hem med en kille/tjej med utländskt ursprung? De flesta medger att de skulle känna viss skepsis."

Det insinuerar IF Metalls medlemstidning Dagens Arbete DA, i en artikel i våras: ”Sverigedemokratiska attityder hos metallarbetare”. Följande fråga ställs: ”Hur reagerar du om din son/dotter kommer hem med en kille/tjej med utländskt ursprung?” De flesta medger att de skulle känna viss skepsis.

Efter två år på en arbetsplats i en liten bruksort i Småland, med en minoritet – även om det är en kulturellt betydande sådan - invandrare från före detta Jugoslavien, och en majoritet svenska arbetare, så har jag viss erfarenhet inom området. Visst förekommer det ibland rasistiska och främlingsfientliga kommentarer bakom ryggen på de människor man inte kan identifiera sig med. De som har en annorlunda matsäck med sig och de som talar urdålig och oförståelig svenska.

Å andra sidan är det oacceptabelt med människor, som kommer till ett nytt land och vill bygga sig en framtid här, men inte förmår respektera våra seder och traditioner. Burdusa och icke respektingivande invandrare, minskar inte direkt främlingsrädslan hos svenskarna, utan spär snarare på den. Ömsesidig respekt och ödmjukhet från båda sidor är därmed en förutsättning, för såväl fungerande arbetsplatser som samhällen. Religiösa och kulturella meningsskiljaktigheter, etniska grupper emellan, som tar sig uttryck på arbetsplatser, ska tolereras lika lite som rasism från de infödda.

Det är däremot allvarligare med rasistiska tendenser inom den offentliga sektorn, för att använda den socialdemokratiska treenigheten: inom "vård-skola-omsorg" med ett tillägg; rättsväsendet, vars uppgift är att behandla alla människor lika. När ovanstående incidenter förekommer inom dessa instanser ska det ses som allvarligare.

Rasismen som den på intensivvårdsavdelningen i Södertälje SVT Debatt 29/1 är hundra gånger värre än den på min arbetsplats, och ska omedelbart beivras. Om det sedan skapas förutsättningar för en hög takhöjd vid möten mellan svenskar och invandrare på arbetsplatser, där båda ges möjlighet att rensa luften, ökar tolerans och respekt desto mera till båda gruppers fördelar.


Om författaren

Författare:
Yohannis Petersson

Om artikeln

Publicerad: 02 feb 2009 12:59

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: