sourze.se

Transformera politiken från lögn till sanning

I en dröm kom en vision om hur det skulle kunna se ut i vår värld, om hjärtats visdom hade fått råda. Detta är antagligen rakt motsatt det EU, USA och NWO vill

Medborgare! Betänk att det skulle kunna vara fredligare i världen om vi började i Sverige med att gå ur EU och kriget. Det är en stor tragedi och etisk skandal att vi tillåter våra barn dö för världsfascismen. Det kunde gå om DU medborgare, ja just DU inte var så helt jävla hjärntvättad och så förbannat tjockskalligt ointelligent för att fatta att det är DU som har makten och INTE masspsykosmedia eller politikerna, det vill säga om du bestämmer dig för det. Du är alltid bara en enda liten tanke borta från det!

Detta är ett förslag till en sann transformation av politiken och detta scenario kom till mig i en dröm:

Jag instruerades av en röst:
Syftet är att göra politik till något roligt som många fler kan intressera sig för. Speciellt för unga tjejer och killar, men även alla andra som knyter näven i fickan! Kom loss och gå från tanke till handlig! Vi börjar naturligtvis med att sopa bort gubbväldet och lögnarna! Vi kan inte fortsätta tillåta att vallöften konstant bryts. Bara en helt hjärndöd nation kan tillåta det. Vill du uppfattas som hjärndöd, svensk?

Vi inför direktdemokrati och skrotar den represenativa formen av demokrati som inte är värd namnet demokrati men borde kallas idiotstyre; En styrelseform där idioter som tydligen älskar att föras bakom ljuset, att bedras, rånas och att ljugas för röstar fram ännu större idioter som inte ens kan prata förståeligt.

Var blev alla intelligenta världsförbättrare av? Vart tog alla fina visioner om nåt bättre av? Hur kan en varelse som påstår hon är intelligent tillåta skiten, lögnerna och pajkastningen vi nu står i få fortsätta? Rikta energin mot dig själv, stärk dig själv, börja älska dig själv för att kunna älska och tjäna din värld!

Så här kan medborgerigt ansvar och politiskt arbete bedrivas med hjärta och sant ansvar av alla och envar:

Alla dagar året runt innan dagens arbete börjar vi göra oss en positiv vision av vår värld.

Förslag på visualiseringar:
- Se hur kvinnor lär sina barn respekt för livet
- Folk uppskattar varandra över alla gränser
- Militärer desarmeras och man tillverkar plogar av vapnen
- Se hur alla gamla dogmer faller - påvar, imamer och rabbiner får se sanningen.
- Alla religioner EU, FN, NATO och många fler upphör och då blir det slutligen fred.
- Barnen kan vara trygga för att vi tar ansvar och vakar över deras väl.
- Friska trädgårdar och odlingar skapas. Våra städer och byar blomstrar och det finns överflöd av skönhet, mat och friskt vatten till alla.

Alla skickar positiva affirmationer till varandra runt Jorden varje dag, speciellt till sina "fiender"!

Underliggande alla tankar och handligar rotas den djupa filosofiska insikten om att världen redan är ett paradis som skapas i nuet av våra tankar. Visioner brainstormas fram av ALLA. Du är naturligtvis med om att skapa och påverka för den politiska processen är ytterst ALLAS ansvar.

I steg ETT, dag ETT makulerar vi medborgarna tillsammans alla dagens lögnaktiga partier och inför direktdemokrati med kontinuerliga personval.

Den här arbetsmodellen är rådande överallt i samhället där makten är fullständigt decentraliserad:

DRÖM & FANTASIDEPARTEMENT - Varje morgon berättas om visioner och drömmar som delas i cirkel. Vi tar våra drömmar och visioner på allvar och lyssnar i en cirkel på symboliken och applicerar dem på uppgifterna som ska manifesteras i vårt politiska arbete. Alla som känner sig hugade får komma och vara med i cirkeln. Vi skiftar cirkelledare kontinuerligt.

HEALING & FRISKDEPARTEMENT - Här ska alla landets främsta shamaner, medier, naturhelare och naturligt vetenskapliga läkare på livets sida dela sina erfarenheter och arbeta praktiskt med sina gåvor med alla medborgare som behöver deras hjälp.

SANNINGS & KÄRLEKSDEPARTEMENTET - Här ska tillsammans med Sanningdepartement, Erfarenhetsdepartement, Sammanhangsdepartement och Nuets Departement samtliga lagar skrivas om. Här ska undersökas att sanningens dekret följs i alla delar av samhället. Öppenhet och uppdämning av hemliga avtal är uppgifter som ska handhas här. Hur ska kärleken kunna bli rådande i samhället? Det ska vara avgörande för varje lag att den ska gynna helheten. Det inrättas Sanningminister och Kärleksminister

UNDERBARNENS DEPARTEMENT - Här ska dagligen hållas sessioner och speciellt utformade workshopar med våra underbarn där det ska lyssnas aktivt på dem och vuxenvärlden får härigenom helt nya insikter i hur utbildningar ska utformas.

ERFARENHETSDEPARTEMENT - Här finns de äldres råd alla över 60 år med stor livserfarenhet och detta ska alltid rådfrågas när det gäller stora beslut.

SAMMANHANGSDEPARTEMENT eller "Context"- Här sitter de stora strategerna och bygger nätverk för enhet och harmoni globalt. EU-frågor är mycket viktiga liksom FN och vi samarbetar intimt med internationella hjälporganisationer. Vi verkar för att få ner allting till allra minsta gemensamma nämnare. Här kommer alla att få inspiration för helhetens bästa.

MUSIK - KONST & HARMONIDEPARTEMENT - Här finns framstående musiker, konstnärer i samarbete med HEALING & FRISKVÅRDSDEPARTEMENTET och de arbetar med nyskapande verksamheter och integration mellan olika konstarter samt med Feng Shui och ny arkitektur i samhället. Musik ska alltmer återfå sin plats som helande frekvenser där det behövs.

ORDBRUKSDEPARTEMENT - Här ska författare, filosofer och poeter skapa nya förutsättningar för ett rikt svenskt språk samt vara rådande i val av litteratur inom utbildning.
Man ska forska internationellt och arbeta fokuserat på att ta fram snabba översättningar på viktiga texter och böcker. Den första uppgiften blir att publicera de ännu dolda framsteg vetenskapen gjort senaste seklet.

UPPSKATTNINGSDEPARTEMENT - Detta ersätter socialdepartementet och är skapat för alla vanliga, ensamma och utsatta människor i samhället. Uppgiften är att vara en sambandscentral för folket för att dagligen skicka ut änglar till tiotusentals människor för att ge dem uppskattning, som till exempel att sjunga en sång för dem, dansa lite, bjuda på ett mål mat och en mysig pratstund över en kopp thé. Här kommer alla arbetslösa att kunna få en uppgift i att få glädja en medmänniska. Ett utskott av detta departement kan kallas:

NUETS DEPARTEMENT eller ACTIONDEPARTEMENETET- Här finns medmänniskor alltid redo att rycka ut dit där de behövs som bäst. Vi ska handla i nuet och för de bäst behövande ska alltid finnas resurser till hands. Dessa övertar i stort totalförsvaret och många ideella krafter kan samverka i syfte att bygga en stark beredskap för alla möjliga scenarion. Till exempel SKA alla människor utan tak över huvudet genast ordnas plats inomhus och varm mat GENAST!

FRIHETSDEPARTEMENT eller TILLITSDEPARTEMENT - Här ska rivas alla ekonomiska och sociala murar och arbetas med uppgifter som justitiedepartement och finansdepartement tidigare hade. Lagar ska skrivas om för att gynna helheten och budgetpolitik ska riktas dit den behövs. Här arbetas aktivt med att hjälpa alla medborgare att förverkliga sin högsta dröm. Här ska alla skuldsatta kunna guidas tillbaka till ett människovärdigt liv. Den allra största uppgiften blir naturligtvis att ombilda alla banker till friska och räntefria instrument i medborgarnas tjänst. Då alla nya pengar är räntefria kommer ingen längre att kunna skuldsättas. Alla kommer att ha råd att bo människovärdigt.

LEKSTUGEDEPARTEMENT - Här kan det gamla paradigmets uttjänta politiker få samlas, prata och utreda sig själva i oändlighet så mycket de vill. Detta skräckkabinett kan ses som ett museum för ett bevarande av det dystopiska scenario vi haft och visa för våra barn hur vi aldrig mera vill ha det.

Nu behövs DU för att hjälpa till att få fram klara lag- och budgetförslag! Kräv DIREKT DEMOKRATI NU, ifall du vill att vi ska gå från lögnens till sanningens tidsålder!

Jag har läst alla EUs viktiga dokument som mycket klart, utan minsta tvekan bevisar dess maktfullkomlighet och fullständigt respektlösa mörkning av sin maktmodell och sin globalistiska agenda, så alla ni EU-förespråkare behöver inte ens bry er om att debattera, för INGEN med rent samvete kan ha läst och förstått dessa skrifter och fortsätta att förespråka innehållet, det mörka fascistspöket har här återuppstått i form av ett tänkt "fredsprojekt" men det rimmar illa med EUs upprustning för 500 miljarder EURO!

Lissabonfördraget, EU Protokollen och EU Deklarationen som kan beställas eller laddas ner på Länk: eu-upplysningen.se

Kritiska EU-fakta skrifterna EU svart på vitt, EUs militarisering som finns på www.nejtilleu.se

tiwazjigmail.com

musiken är min egen "Requiem for America", fler av mina verk finns på Länk: myspace.com


Om författaren

Författare:
Tiwaz Bergstrand

Om artikeln

Publicerad: 17 nov 2008 19:13

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: