sourze.se

Ojämlikhet mellan könen etableras på dagis

Jag är övertygad om att förskolan och skolan spelar en otroligt viktig roll för vilka könsroller människor bär med sig och vilka val människor gör. Vad har ni, Sourzes läsare, för förslag om hur förskolan och skolan kan bli mer jämställd?

Sverige har kommit längre än många andra länder när det gäller jämställdhet. Ändå har vi oändligt långt kvar till ett samhälle där män och kvinnor betraktas som individer fritt från föreställningar om kön. För oss moderater är jämställdhet en fråga om frihet. När människor inte betraktas som de individer de är så är det en form av ofrihet.

Handlingar och beteenden tolkas olika beroende på om det är en man eller kvinna som utför dem. Forskning visar att män och kvinnor tränas i olika egenskaper redan från mycket ung ålder och att de traditionella könsrollerna hindrar flickor och pojkar att utvecklas på lika villkor.

Mot bakgrund av forskningen som även visar att förskolan och skolan, istället för att motverka traditionella könsroller och könsmönster i många fall tvärtom förstärker dessa, har en grupp inom moderaterna undersökt hur förskolan och skolan kan bli mer jämställd.

De konstaterar att könsidentiteten som barn ges redan vid en tidig ålder kan beskrivas som en kontrast till det andra könet". Att vara pojke definieras därför i mycket hög grad som att inte vara flicka. Om flickor är ordentliga, lydiga och omtänksamma ska pojkar vara bråkiga, rebelliska och jag-centrerade. De olika förväntade färdigheterna skapar segregation mellan könen som gör det svårt för en människa att fritt forma sin framtid oberoende av kön. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts har visat sig ha en avgörande betydelse för hur de klarar sig under sin skolgång, vilka val de gör och hur de utvecklas som individer. Det har stor inverkan på bl.a. studieresultat, livsval och i vissa fall psykisk hälsa.

Den moderata utvecklingsgruppen har tagit fram fem förslag. 1. Skolledare ska utbildas i hur pojkar och flickor blir bemötta och hur de borde bemötas i skolan och förskolan. 2. Även lärare ska utbildas i hur pojkar och flickor blir bemötta samt hur de bör bemötas. 3. En jämställdhetsmärkning av skolor och förskolor bör införas. 4. Antalet män i skolan och förskolan ska ökas. 5. Informations- och opinionsbildande arbete inom området lika bemötande i skolan och förskolan bör bedrivas.

Jag är övertygad om att förskolan och skolan spelar en otroligt viktig roll för vilka könsroller människor bär med sig och vilka val människor gör. Vi har identifierat fem möjliga åtgärder. Nu är jag väldigt intresserad av Sourzes läsare - har ni förslag om hur förskolan och skolan kan bli mer jämställd?


Om författaren

Författare:
Per Schlingmann

Om artikeln

Publicerad: 15 aug 2008 15:04

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: