sourze.se

Birgitta, vill du hjälpa oss förbättra vårdjobben?

"Vi moderater är öppna med att vi ännu inte har svaren på alla frågor. Däremot har vi en stark övertygelse om att det är viktigt att utveckla välfärdssektorn och göra den till en mer attraktiv arbetsgivare."

Birgitta, nyexaminerad sjuksköterska, beskriver i sin artikel här på Sourze hur hon känner sig när hon efter flera års utbildning får en ingångslön på 18,000 kr i månaden. Jag är den förste att dela hennes problembild. Kvalificerad, välutbildad och engagerad personal utgör kärnan inom den svenska välfärden. Låga ersättningar inom den offentliga sektorn är därför ett stort problem. Lönerna inom såväl sjukvården liksom flera andra välfärdsyrken är ofta för låga i förhållande till både utbildning och ansvar.

En viktig del i vår politik för att råda bot på detta är att man ska få behålla mer av sin egen lön och att det ska löna sig bättre att arbeta. Särskilt viktigt är detta för låg- och medelinkomsttagare. Regeringens jobbskatteavdrag i två steg ger därför mest till dem som tjänar minst. Av totala inkomstskattesänkningar på cirka 40 miljarder kronor går cirka 30 miljarder till låg- och medelinkomsttagare. För en person som tjänar 18,000 kr i månaden blir skattesänkningen 9,804 kr per år. Nu vill vi moderater gå vidare med ett tredje steg som för en vanlig inkomsttagare motsvarar cirka 250 kr mer i månaden. Till detta ska även läggas goda löneavtal som också ger mer i plånboken.

Jobbskatteavdraget är en del av lösningen men mycket mer kan göras. En central utmaning är att få fler arbetsgivare att välja mellan. Startlagen gör det lättare att starta egna verksamheter inom offentlig sektor. Det öppnar upp för en ökad mångfald även inom sjukvården. För varför ska människor som arbetar inom den offentliga sektorn i regel endast ha en arbetsgivare att vända sig till?

Vi moderater är öppna med att vi ännu inte har svaren på alla frågor. Däremot har vi en stark övertygelse om att det är viktigt att utveckla välfärdssektorn och göra den till en mer attraktiv arbetsgivare. Det kommer att bli helt nödvändigt i framtiden för att få fler att vilja arbeta där och klara av de demografiska behoven.

Lönen är så klart viktig men jag tror också att det finns andra aspekter som är av stor betydelse för att man ska trivas på sitt arbete. Har man ett bra inflytande över det egna arbetet? Medger schemaläggningen tillräcklig flexibilitet för att hinna med privatlivet? Finns det möjlighet till vidareutbildning?

Moderaterna har inlett ett omfattande förnyelsearbete för att söka svaren på dessa frågor och ta fram konkreta förslag på förbättringar. En speciell arbetsgrupp gör just nu en ordentlig genomlysning av sjukvården och ska lägga ett särskilt fokus på frågan hur sjukvården kan bli mer attraktiv som arbetsgivare.

Alla är välkomna att vara med i arbetet, både när det gäller att tycka till om våra förslag och att bidra med egna. På vår hemsida finns mer information om det samråd vi genomför under våren och vi ser gärna att du mailar in dina synpunkter till sjukvardmoderat.se.

Detta är en chans att få påverka och göra skillnad. Jag hoppas att du vill vara med och göra svensk hälso- och sjukvård ännu bättre.


Om författaren

Författare:
Per Schlingmann

Om artikeln

Publicerad: 12 mar 2008 22:53

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: