sourze.se

Media smutskastar Pitbull Terriern

Vi ser rubrikerna, allt för ofta: "Pitbull attackerade två kvinnor". Som ordförande och engagerad i rasen ställer jag mig frågande: hur mycket sanning ligger det egentligen bakom dessa rubriker?

Vi ser rubrikerna, allt för ofta. Senast i DN:s nätupplaga den 18 januari möttes vi av nyheten: "Pitbull attackerade två kvinnor". Som ordförande i en pitbullförening och engagerad i rasen ställer jag mig alltid frågande: hur mycket sanning ligger det egentligen bakom dessa rubriker? Är det verkligen pitbulls inblandade i alla dessa incidenter?

Svaret är nej. Det finns inga undersökningar som tyder på att den Amerikanska Pitbull Terriern skulle vara inblandad i fler tråkigheter än någon annan hundras. Tvärtom. I en rad genomförda mentaltest har rasen visat sig mycket mentalt stabil, med hög retningströskel och en nära på obefintlig predisposition för människoaggressivitet. Det ligger helt enkelt inte i hundens natur att angripa människor. Risken för att bli biten av en Golden Retriever eller en Schäfer är betydligt större. Ändå verkar det bara vara “pitbulls" som ger sig på folk. Hur hänger det ihop?

Den sorgliga sanningen är att media sällan bryr sig om att kolla upp verkligheten. Om de gjorde det, skulle vi slippa den här typen av rubriker. Anledningen kan vara okunnighet eller sensationslystnad: Andelen sålda lösnummer ökar i takt med dramatiken. Pitbull låter onekligen farligare än Golden retriever. Faktum är att de flesta incidenter med så kallade pitbulls eller kamphundar, egentligen borde sorteras under avdelningen blandraser, ofta av okänd härkomst. Så även i det fall som DN rapporterade om häromdagen.

Efter att ha kollat med Södermalmspolisen, som tagit emot anmälan, visade det sig, mycket riktigt, att det rörde sig om en blandrashund, med ett möjligt inslag av “pitbull“, vilket enligt erfarenhet kan innebära i princip vilken ras som helst. Jag ringde upp Dn:s redaktion och kommenterade detta, samt frågade hur de ställt sig till bedömningen om det varit fråga om en blandrashund med ett möjligt inslag av Golden retriever? Jag fick svaret att självklart skrev man inte att det var en Golden om detta inte var bekräftat. Att skriva “pitbull" om en hund av okänd härkomst däremot, var tydligen helt ok. “De är ju kända för att vara aggressiva“. Personligen har jag under mina hundaktiva år sett betydligt fler människoaggressiva hundar av familjetyp än av så kallad kamphundstyp.

Under tiden på journalisthögskolan fick vi lära oss att våra framtida yrken gick ut på att spegla verkligheten och dra fram den bakomliggande sanningen. Det känns ganska främmande i dagens medieklimat. Sparkrav och tidspress omöjliggör i många fall den kritiska och noggranna granskningen, vilket resulterar i att redan befintliga fördomar befästs och osanningar tas för sanning.

Kort efter mitt samtal med DN, uppdaterades artikeln Kamphund attackerade två kvinnortill att ge en betydligt mer nyanserad bild av det inträffade.

Nu anser säkert några att jag överreagerade. Vad spelar några ord och formuleringar egentligen för roll? Allt, vill jag påstå, för individen och samhället. Jag kan som medborgare inte stillasittande se på hur media smutskastar en hundras på det sätt som skett med den Amerikanska Pitbull Terriern. Det är lika oacceptabelt som när politiska makthavare förvränger verkligheten för egen vinning.

Demokratin bygger på att den tredje makten tar ansvar för sitt uppdrag på allvar, att man verkligen går in för att informera och spegla verkligheten som den är. Hur ska vi annars kunna lita på att det som står i tidningen verkligen har hänt? Vad är egentligen sant och är det i så fall upp till oss läsare att bevisa?

Mer information om Amerikansk Pitbull Terrier finner du på: www.iapbtf.se


Om författaren

Författare:
Helen Haxner

Om artikeln

Publicerad: 21 jan 2008 06:36

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: