sourze.se

Vad är sanning?

Vad är sant? Finns det en objektiv sanning eller kan alla ha sin egen sanning? Om det finns en sanning, vilka vägar kan man uppnå sanning på? Vad är meningen med sanning?

Världen är komlicerad och att få någon rätsida på den är inte det lättaste. Hur byggs våra uppfattningar av världen upp? Människan är ett flockdjur som härmar. Vi skolas in som barn till att uppleva världen på samma sätt som våra föräldrar och andra människor som delar med sig av sin uppfattning om världen. Vi antar vår kulturs rådande uppfattning om världen och vad som är bra och dåligt. Något ifrågasättande av gällande normer och regler kommer ofta i tonåren, men efter ett tag brukar de flesta anta det rådande synsättet. Det underlättar livet och inga konflikter med samhället uppstår. Livet blir enkelt och allting förutsägbart och lätt. Vissa tycker att det blir tråkigt, men man är trygg i sin uppfattningar och inga svåra beslut behöver tas.

Tyvärr så innehåller denna föreställning om världen lögner och illusioner. I människans ansträngningar att skapa ett fungerande samhälle har hon förenklat världen och sin uppgift till en lögn. Vår tillvaro i det moderna samhället har blivit reducerad till en produktions- och konsumtionemhet. Vi är vad vi producerar och konsumerar. Människan har förlorat kontakten med sitt inre universum. Sanning och genomskådande av lögner är vägen ut ur denna bekväma, men tomma livsstil. En värld av sagor och oändliga möjligheter uppenbarar sig.

Lögnerna försöker få oss att skaffa oss en "bra utbildning" så att vi kan få ett "bra jobb" och ett "bra liv". Vi ska också se "bra ut" och känna "rätt människor". Allt detta kommer ifrån andra människor och eftersom vi inte har någon direktkontakt med oss själva låter vi andras uppfattningar styra våra val, tankar och känslor. För att orka trycka in all meningslös information som vi måste fylla oss med för att kunna få en "bra utbildning" så behöver vi "roa oss". Det gör vi genom att förgifta oss tills dess att vi inte längre är så fyllda och styrda av alla lögner. Genom att dricka alkohol slår vi ut hämningarnar som är vår kulturella styrning. När den kulturella spärren försvinner känner vi oss fria. Vi behöver inte längre skämmas för att gå utanför de kulturella ramarna.

Sanning är det som gör att vi tar tillbaka kulturens makt över oss. Sanningen för oss närmare oss själva och den riktiga världen. Vad är då sanning? Det mesta här i världen innehåller sanning om vi är redo att se det. Sanningen är det som är evigt. Det som alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Förstår man sanningen så förstår man exempelvis saker som moral, människors beteende och sambandet mellan tankar, beteende och känslotillstånd. Detta uttrycker sig på många olika sätt och de tre områden som sanningen traditionellt har delats upp i är konsten, religionen och filosofin. I dessa gestaltas det eviga på olika sätt och för att få full förståelse behövs en förståelse för alla
delarna och hur de hänger ihop. Genom konst försöker människor uttrycka sig på en mängd olika sätt. Dessa uttrycksmedel representerar vad de själva har för förståelse för det eviga. Ett bra sätt att förstå konst på är att tänka sig att Gud har skapat konsten. Vad skulle Gud vilja säga med det här konstverket? Tänk exempelvis på John Lennons sång "Imagine". Vad skulle Gud velat säga med den? Om du tänker på konst på det sättet så kommer du märka att det finns ett tema. Det finns en sanning att upptäcka.

En annan del är religionen. Inom religionen så målas det eviga upp som en tavla genom att använda historier och liknelser. Myter och tankefigurer skapar tankekonstruktioner som är väldigt svåra att förstå på ett intellektuellt plan, men som talar till känslor och vår uppskattning för det mystiska och storslagna. Människor har en vilja att vara del av ett större sammanhang och detta uppfyller religionerna på ett bra sätt. De flesta är dock inte alls medvetna om att de tittar på en bild skapad av ord och myter utan tror att det är Gud/evigheten själv som de dyrkar. Eftersom de tror att de dyrkar Guds sanna väsen så medför det att alla andra uppfattningar är felaktiga. Eftersom de konkurrerar med den "sanna" uppfattningen måste de bekämpas. Ett destruktivt inslag som speciellt kännetecknar de auktoritära så kallade ökenreligionerna judendom/kristendom/islam. Alla har sin egen favoritprofet vars förkunnelse de följer slaviskt utan större inslag av kritiskt tänkande som ofta uppfattas som ett hot mot de rådande uppfattningarna.

Alla religioner har altruistiska inslag och många försöker förklara alltets enhet och den världsliga tillvarons lögn. Människans ömsesidiga beorende visas på olika sätt för att möjliggöra ett närmande till varandra och oss själva. Ett exempel härpå är Jesu bud att älska din nästa såsom dig själv. Alla typer av verklig religiös insikt medför att man närmar sig andra människor och sig själv. Gränserna mellan subjekten börjar upplösas och det kollektiva medvetandet börjar skymtas. Religion och religiösa insikter kommer oftast genom religiöst liv. Med det menas att leva utifrån den uppenbarade sanningen för att på så sätt få djupare insikt om dess betydelse och dess styrka. Att på så sätt få bekräftelse för sin tro stärker tron, sammanhållningen och i många fall även förkastandet av andra perspektiv. Det sista sättet är det mest omständliga sättet att närma sig evigheten på är det helt förutsättningslösa spekulativa tänkande som filosofin är inriktad på. Inom filosofin är utgångspunkten Sokrates berömda utsaga "Jag vet en sak och det är att jag ingenting vet.". Därifrån börjar allting ifrågasättas för att på så sätt komma fram till hållbar kunskap. Endast genom att inte ta några uppfattningar för givna kan ett förutsättningslöst sanningssökande inledas. Efter det totala förkastandet byggs filosofin upp för att skapa en kontakt med evigheten genom rent tänkande. Evighetens synvinkel blir målet och det spekulativa tänkandet vägen. Filosofin är det perspektiv på sanningen som är svårast att missbruka, men kräver även större ansträngning än de andra områdena eller i alla fall en fallenhet för spekulativt abstrakt tänkande. Filosofin kan även användas för att ge perspektiv åt de andra formerna för sanningssökande.

Sanningen ger förståelse för det sant varande som är det eviga. Allt annat saknar egentlig existens. Vad detta innebär kräver långa studier av evigheten för att förstå, men vad som inte kräver något att förstå är hur fast vi är i vårt tänkande och handlande av vad andra människor tänker och tycker. Det har blivit en del av oss och de flesta av oss känner större lojalitet till det än till oss själva. Hoppsan! Vem är det som kör egentligen? Det är ju jag som kör! Men vem är det som styr?

Alltså; som människa har man två valmöjligheter. Antingen accepterar man sig själv och försöker förstå sig själv och leva ett eget liv eller så accepterar man att man inte har någon kontroll över sitt eget liv och erkänner sitt slaveri under sina egna lögner. Fördelen med det senare är att man slipper tänka, man slipper sticka ut och man slipper leva på riktigt. Nackdelen med det senare alternativet är att man aldrig kommer förstå vad lycka är och är dömd att göra samma misstag som människor har gjort i alla tider. Mänskligheten har i sitt oförstånd och förvirring gjort många konstiga saker. Den senaste är ett ständigt pågående krig om de sista resurserna på jorden som håller på att utplåna möjligheterna för liv på jorden. Det onstigaste är att alla som är inblandade i kriget har mer än vad de behöver för att klara sig. Allt handlar om att folk kör på samma programmering som sina förfäder trots att situationen ser helt annorlunda ut. Det är riktigt lustigt när man tänker på det! Ska jag tänka? Nej, jag dödar jorden, slösar bort mitt liv och krigar mot mina bröder istället! Det är enklare. Alla har sin egen sanning! Det kanske verkade som en bra idé för stunden. Jag vet vad jag kommer göra. Vad väljer du?


Om författaren

Författare:
David Böhlmark

Om artikeln

Publicerad: 02 nov 2007 12:03

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: