sourze.se

Låt alla betala sin egen skatt!

Avskaffa källskatten och låt löntagaren själv betala in sina skatter. Då blir både hela lönen och hela skatten synlig.

Ända sedan källskatten infördes har socialdemokraterna gjort sitt bästa för att dölja hur mycket skatt en löntagare egentligen betalar. Nu har man både från arbetsgivare och anställda börjat kräva att lönebeskeden ska ändras så att hela lönen syns, även den del som arbetsgivaren inbetalar i form av arbetsgivaravgifter.
Enligt undersökningar gjort av Skop tror två av tre svenskar att skatten är mindre än 50 procent. 40 procent tror att skatten är lägre än 35 procent. Och då hade Skop ändå klart framhållit att frågan gällde det samlade skattetrycket av samtliga skatter bland andra inkomstskatter, löneskatter moms osv. Det är de osynliga skatterna som höjts kraftigast under de senare decennierna – exempelvis moms och löneskatter /arbetsgivaravgifter.

Vice ordföranden i Skattebetalarnas förening, Kurt Wickman, anser i en intervju i Sunt Förnuft att arbetsgivarna borde betala ut hela lönen till löntagarna. Den enskilde får då själv betala in sin skatt till sitt skattekonto. En medelinkomsttagare, som tjänar 25.000 kronor i månaden före inkomstskatt, skulle då få en totalinkomst på 32.600 kronor . Skatten på detta riktiga inkomstbelopp skulle bli 15.635 kronor i månaden eller 187.620 kronor om året som ska betalas in till skattekontot. Genom att slopa källskatteavdraget skulle den verkliga skatten bli synlig för alla.

Alliansregeringen kan se till att denna enkla reform genomföres så att alla skattebetalare blir väl informerade om hur mycket de betalar i skatt. Det är starkt motiverat bl.a av det skälet att den största utgiftsposten i ett normalhushåll är skatterna.

Med den nya kunskapen i botten blir skattebetalaren medveten om att det totala skatterycket är 65 procent. På varje intjänad 100 lapp betalar han / hon 65 kronor i skatt. Säkert skulle skattedebatten också bli mer meningsfull både för väljare och politiker. Även om en och annan socialdemokrat skulle blir sur över att man inte längre kan dölja skattetrycket som man gjort så effektivt ända sedan källskatten infördes 1947.


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 08 sep 2007 11:19

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: