sourze.se

Sverige är en nation av fifflare!

Det är också så socialisterna vill ha det, när alla är bottslingar kan staten utöva sin makt när den vill och mot vem den vill.

"Varje felanvänd skattekrona är en stöld från folket", så uttryckte sig Gustav Möller fd socialdemokratisk partisekreterare. Jag tolkar det som att utag av skattepengar som inte går till legitima ändamål innebär en stöld. Men frågan är hur socialdemokraterna resonerar kring begreppet stöld.

I den nu aktuella debatten om alliansens politiks fördelningseffekter så resonerar man i termer som att moderaterna ger mer till de rika än till de fattiga. Detta språkbruk avslöjar att man anser att staten i sig äger de med skatter indrivna pengarna. Det spelar således ingen roll vad man gör med pengarna, Gustav Möllers förbehåll att skatt bara var skatt när det användes på rätt sätt och stöld när det användes på fel sätt verkar inte vara något som inryms i dagens svenska politikers horisont.

Faktum är att stora delars av den skatt som tas in används på ett sådant sätt att det kvalificerar sig som stöld. Men egentligen är stöld ett för milt uttryck för här möts motspänstiga medborgare av våld och hot om våld från statens sida. Det rör sig med andra ord snarare om väpnat rån. Men omfördelning innebär ju att man lik Robin Hood stjäl från de rika och ger till de fattiga. Det faktum att man ger pengarna till fattiga människor legitimerar med andra ord stöld och rån. Egentligen anser dock inte socialdemokraterna att man behöver ge pengarna till de fattiga, det räcker med att man tar från de rika och därmed minskar klyftorna i samhället. Att inte stjäla från de rika medför större klyftor och är enligt socialisterna förkastligt.

Hur ska en enskild medborgare förhålla sig till ett samhälle där ett sådant här moraliskt förfall sanktioneras av staten? Vad är rätt och vad är fel? Skall man vägra ta emot statens stöldgods i form av obligatoriska bidrag eller ska man suga ut så mycket man kan ur systemet med tanke på att man ändå blir rånad på en stor del av lönen varje månad?
Här har det svenska folket valt att gå samma väg som staten, gett upp alla moraliska förpliktelser. Vi är en nation av fifflare som byter svarta tjänster, skaffar bidrag vi inte behöver och drar av allt vi bara kan från skatten, den är ju ändå inte legitim.

Det är också precis så här som socialisterna vill ha det, helt plötsligt spelar alla deras spel. Ingen känner stolthet över att klara sig själv och följa lagen längre. Detta gör att staten blir mycket mäktigare än vad som annars vore fallet. I ett samhälle där alla begår brott kan man sätta dit vem man vill när man vill. Det är knappast någon slump att ett flertal av medlemmarna i den nuvarande regeringen betalat svarta löner, alla gör ju det.

Det är på grund av det här som Moderaterna är det nya och egentliga arbetarpartiet. Moderaterna värdesätter sådant som arbetsmoral, yrkesstolthet och självständighet.
Moderaterna vill ha ett samhälle där stöld alltid är fel, där det finns moraliska principer och där folk är stolta över att följa dem. Har man arbetat en hel månad då har man förtjänat sin lön och att själv få förfoga över en större del utav den. Detta är en syn på rättvisa som de flesta arbetare egentligen delar. De vill ha rättvisa löner, alltså vad de förtjänar och de vill ha dem eftersom de har jobbat, inte på grund av att staten rånat någon som förtjänar mer.


Om artikeln

Publicerad: 06 maj 2007 14:34

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: