sourze.se

Vi behöver en platt skatt!

Om vi vill att alla ska vara lika inför lagen finns det inget alternativ till en platt skatt.

Det finns många skäl att inte ta ut skatt som en årlig medlemmsavgift, lika för alla. Till exempel skulle man för att alla skulle ha råd behöva sänka skatten med så mycket att välfärden hotades. Att ta ut skatten bland annat som en procentandel av lönen förefaller alltså logiskt. Problemet med dagens system är att en del inte behöver betala lika stor procent av sin lön i skatt som andra. En majoritet av Sveriges befolkning har bestämt att de inte ska betala fullt pris för välfärden, men det ska någon annan göra och mer därtill. Den här sortens majoritetsförtryck har alltid präglat socialisters demokratisyn, man tycker att folkviljan inte skall inskränkas av rättigheter och principer. För liberaler är det dock självklart att likhet inför lagen är frihetskampens främsta mål. Allt annat ger utrymme för godtycklig maktutövning från statens sida vilket ofrånkommligt innebär att medborgarnas frihet inskränks.

Den nuvarande regeringen har en pragmatisk hållning till det mesta och har valt att satsa på jobblinjen. Eftersom arbetsviljan ökar mest i förhållande till skattesänkningar bland låg och medelinkomstagare har man valt att satsa på skattesänkningar för dessa grupper. Detta är självklart bra men det finns en fara i att inte markera vilka rent ideologiska skillnader regeringbytet medför och att bara frakta vidare all den ballast som det långa socialdemokratiska maktinnehavet gjort naturligt. Det kan nämligen aldrig vara naturligt för en liberal att olika lagar gäller för olika grupper i samhället. Detta var ju grundfundamentet i det privilegiesamhälle som liberalerna i Sverige var med och störtade för omkring 100 år sedan.

Nu, hundra år senare, menar ledande företrädare för Sveriges traditionellt liberala parti Folkpartiet att det skadar alliansens anseende när företrädare för andra partier inom alliansen talar om införandet av en platt skatt som skulle göra att alla betalar samma procentandel av sin lön i inkomstskatt. Om nu Folkpartiet anser att olika lagar ska gälla för olika grupper i samhället och att det är upp till majoriteten att avgöra vilka grupper och vilka lagar det skall röra sig om har jag svårt att se hur man kan vara liberala annat än till namnet.

Sannolikt tänker man inte så långt, folkpartisternas tänkande formas förmodligen precis som många andras svenskars av den, av socialistiska värderingar präglade, diskurs som råder i detta land. Som tur är finns det andra länder där en annan anda råder, ett sådant land är Estland som utvecklats i en hastighet som få trott vara möjlig/normal/realistisk. Estland har också en platt skatt.

Vi som hoppas på ett ideologiskt uppvaknande hos Sveriges liberaler blickar idag österut, allt är möjligt.


Om artikeln

Publicerad: 22 mar 2007 10:19

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: