sourze.se

Hur ska det gå med fackets framtid?

"Jag är mycket engagerad i fackliga frågor. Arbetsrätten har alltid varit mitt intresse. Fackligt medlemskap var för mig en självklarhet. Jag ångrade mig aldrig att jag var med i facket."

Jag är mycket engagerad i fackliga frågor. Arbetsrätten har alltid varit mitt intresse. Fackligt medlemskap var för mig en självklarhet. Jag ångrade mig aldrig att jag var med i facket. Ville jobba aktivt för att arbetslagen respekteras. Jag hade möjligheten att få se närmare på hur ett fack fungerar. Det var mycket lärorik period i mitt liv. Jag har sett mycket som var bra, som man kan vara stolt över. Det finns även några brister, tyvärr.

Nyligen kom en fällande dom från EU-domstolen gällande granskningsavgifter för icke medlemmar i Byggnads. Domen publicerades i alla stora dagstidningar i Sverige. Kommentarerna var ofta mycket negativa till Byggnads. Det var inte många som ville försvara facket. Man märkte att det finns stora brister i kunskapen om vad man egentligen betalar för. Det är skrämmande och ett misslyckande för facket att medlemmar inte vet vad som ingår i deras avgifter.

Med nuvarande system betalar en medlem i Byggnads nästan 1000 kronor i månaden i avgift till facket. Den summan kan delas i tre grupper:

1 250 kronor som går delvis till avdelningen, delvis till förbundet.
2 356 kronor till a-kassa
3 375 kronor till granskningsavgift som är 1,5 procent av lönen om man tjänar 25000 kr, i månaden som exempel.
Jobbar man på ackord betalar man ytterligare 0,62 procent av lönen för mätning.

De siffrorna är ett ungefär, för det kan variera mellan olika avdelningar, några kronor upp, eller ner. Det kanske känns mycket i plånboken. För mig är det värd varenda krona.
Jag är orolig för fackets framtid för att man har misslyckat med upplysning och öppenhet. Varför finns det inga diskutanter, eller debattörer som kan ta upp den frågan offentlig?

Jag var på ett fackligt möte där man kom med förslaget att betala radio- och tidningsannonser för att nå till sina medlemmar! Det skulle vara som att erkänna att man har misslyckat i det fackliga arbetet.

En annan sak som jag tänker på ofta. Man vill locka kvinnor och invandrare till byggbranschen, som är i stort behov av arbetskraft säger man. Det kommer folk från alla EU-länder för att jobba i Sverige. Deras arbetsvillkor är ofta under alla våra normer. Många av dem vill bli medlemmar i Byggnads. Facket i Norge i samma situation organiserade särskilda enheter där dem kan få hjälp. Byggnads skriver in många utländska arbetare, men de försvinner i mängden. Ingen vet hur många dem är egentligen. Vid problem finns det en liten grupp tolkar anställda. Tolkar är projektanställda och deras arbetssituation är osäker. Hur många invandrare jobbar som ombudsmän? Jag menar inte Finländare så klart. Ingen vad jag vet. Det finns en kvinna som är ombudsman! Rätta mig, om jag har fel.

Det skulle öka förtroende för facket och öka kanske förtroendet hos svenska snickare för invandrare, om det fanns ombudsmän med utländsk bakgrund, tror jag. Som det är nu, så fort man ser en utlänning på bygget, som inte kan svenska, ringer man till facket. "Här finns Polacker, kom hit och kolla!"


Om författaren

Författare:
Simon Aspenson

Om artikeln

Publicerad: 15 feb 2007 16:55

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: