sourze.se

Europa bättre än USA

Europa är överlägset USA i allt. I kultur, ekonomi, filsosofi och politik. USA-vännerna vill att den pärla på jorden ska förändras till det sämre. Hur blind får man vara?

En strid pågår mellan den amerikanska och den europeiska drömmen. Det är en strid om våra tankar. Borgerligt tänkande kontra vänsterhumanistiskt, om ni så vill

Det som händer i USA bedöms som allra viktigast av svenska media. Journalister vet föga om europeisk socialpolitik eller kultur. Amerikanskt larv sprutar ur svenska tevekanaler. På storbolagens biografer dominerar amerikansk film, medan europeiska filmer visas på småbiografer med stöd från EU. Det görs fantastisk teve i Europa, som vi aldrig får se. Rysk teve visade förra året kanske världens bästa teveserie, grundad på Dostojevskijs Idioten. Den visas nog aldrig här hemma, bedöms säkert som alltför "svår". Men bra är den, en makalös upplevelse.

Förr kallades det som händer för Kulturimperialismen, men det var då det.

Någon lokalpatriot är jag inte. Har aldrig gillat att leva bland amerikaniserade svenskar som irrar runt i jakt på sin identitet, snackar relationer ständigt och jämt, samt odlar sin individualism i konform flock. Sverige är till åtminstone 70 procent ett amerikaniserat land. Våra kunskaper om exempelvis Europa är lika bristfälliga som medelamerikanens

Visserligen kan jag, varma och soliga sommardagar, blomdoftande, och då jag hör en ko mua på håll, falla i kärlek till fosterlandet. Men kärleken blir alltid kortvarig.

Europa älskar jag däremot.

För mig är Europa det finaste, vackraste, mest kulturella och spännande platsen i hela världen. Jag är mäkta stolt att tillhöra ett folk som under århundraden skapat allt för västmänniskan väsentligt, demokrati, filosofi, konst, litteratur, musik och vetenskap. Självklart var det europeiska tänkare som först började grunna på idén om frihet.

Men också i nutid är vi framgångsrika. EU har till exempel för närvarande världens största ekonomi, vilket kanske inte är allom bekant. Europa är gammalt, trött och förlegat, lyder ju den amerikanska propagandan. Men så här ligger det till.

Euron är som alla vet starkare än dollarn. EU har världens största exportmarknad per capita. EU:s bruttonationalprodukt är 750 miljarder kronor större än USA:s. EU har 100 miljoner fler konsumenter än USA. Medellivslängden är längre. Europeiska barn är mer välutbildade än amerikanska elever.

I Europa pågår just nu världens största industriprojekt. Kulturen blomstrar. Den som läser europeisk litteratur kan konstatera att det intellektuella kapitalet är enormt. Borgerliga fri och rättigheter försvaras öppet och än så länge framgångsrikt. Europas kulturskatter, som aldrig redovisas i statsbudgeterna som ekonomiska tillgångar, är enorma. På arbetsmarknaderna råder lugn och ordning. Korruption och plundring av företag är inte alls lika vanligt som på andra håll i världen, även om den förekommer framförallt inom globala europeiska bolag som ABB, Elf och Farmalatte.

Skillnaden mellan rika och fattiga är mindre i Europa än i USA, där 36 procent av befolkningen har inkomster under existensminimun och där klasskillnaderna hela tiden ökar. I USA begås fyra gånger fler mord än i Europa. I USA sitter 685 av 100 000 invånare i fängelse, varav alltfler drivs i privat regi. I Europa är motsvarande siffra 85 per 100 000.

Den europeiska drömmen är lika påtaglig som den amerikanska, men nämns nästan aldrig som den gemensamma tanke den är. De som fallit på knä för den amerikanska drömmen har tolkningsföreträde i media. Man tystar den europeiska motsvarigheten, låtsas att den inte finns.

Den europeiska drömmen handlar om livskvalitet och ömsesidigt beroende. Frihet är för en europé att ha tillgång till samhällets institutioner. Europén erkänner sitt beroende till andra människor. När staten skyddar mot yttre fiender, när barnen får god utbildning, när jobb finns åt alla som vill jobba, när sjuka får omsorg och vård, då känner sig europén fri. Då kan han välja liv känner han.

Européer arbetar för att leva. Amerikaner lever för att arbeta. Det är en avgörande skillnad.

För amerikanen är frihet synonymt med pengar och rikedom, samt att vara oberoende av andra människor liksom institutioner och stat. De rika tar allt och alla hoppas bli rika. För europén är det tvärtom, en fattig kan bara vara fri om samhällets institutioner fungerar och kan nyttjas av alla.
Roger Lord, europé.
Om författaren

Författare:
Roger Lord

Om artikeln

Publicerad: 03 jun 2005 13:54

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: