sourze.se

Sysselsättning vs effektivitet 3

Då var och en påstås omge sig med över 20 000 olika föremål, så är det uppenbart att bara ett fåtal av dessa saker kan användas samtidigt. Särskilt allt säsongsbetonat och sånt som sällan används.

Inom städerna är det kanske oftast uthyrningsföretag som beställer de direkt monterbara delarna till allahanda olika saker. Om det då finns optimerade och kvalitetssäkrade infrasystem, som gör det mycket billigare att hyra och leasa än att äga, så är det ganska säkert att många väljer den möjligheten.

Uthyrningsföretagen beställer alltså paket med helt monteringsfärdiga delar via Internet eller regionala Intranet jfr. platta IKEA-paket. All produktion av monterbara materialdelar från olika sorts standardiserade råmaterial, startar automatiskt när beställaren klickar med musen på bilden av det som man vill beställa. Detta kan rimligen göras när som helst på dygnet. Paketen med materialdelarna kommer automatiskt till de olika uthyrningsföretagens monteringshallar som finns på lämpliga platser inom städerna. Sedan delarna monterats ihop till färdiga prylar så hängs de upp i balkarna i monteringshallarnas tak och annonseras ut på webbsidor för uthyrning.

I och med att alla uthyrningsobjekt hela tiden hänger i beredskap på olika platser, halltak och kanske bergrumstak eller motsvarande, så kan vem som vill när som helst beställa vad som helst med sin datormus eller mobiltelefon. Inom en ordinär stad så bör det beställda kunna anlända till den angivna adressen inom ungefär samma tid som om man beställer en taxi - eller t.o.m. snabbare eftersom balktrafiken har avsevärt större kapacitet.
När prylarna till slut har tjänat ut och är färdiga för skrotning, då demonteras de och delarna sorteras i olika sorts material och skickas tillbaka till rangerområdet för att samlas upp i respektive godstågscontainer och skickas iväg för reproduktion.

Parantes: Nya bostadsfastigheter byggs ju numera med allt mindre källar- eller vindsutrymmen för förvaring. Det som man hyr istället för att äga behöver man inte bevaka, putsa eller reparera, och det är inte i vägen eller samlar damm när man skall städa. Man kan välja att hyra nya saker hela tiden om man vill. Man behöver inte heller leta för att hitta det om det inte har använts på länge. Man behöver ingen omfattande hemförsäkring osv.
Idén med att hyra och leasa det mesta till mycket låga kostnader - istället för att äga - gör att nya bostadsfastigheter och omgivande gaturum, bör kunna byggas på helt andra sätt och med andra premisser. Förutsättningarna förändras ju radikalt om all trafik med någon form av avgaser försvinner från gaturummet i och med införsel av balktrafiknät.

Se t.ex. bilden överst på sidan 7 av en inomhusstad i webbdokumentet: Länk: swedetrack.com

Rummen i fastigheterna kan då vara avsneddade i 45 graders vinkel i hörnen, så att rummen blir åttasidiga. I varje hörn finns då en garderobsstor hiss, så att hyresobjekten halvautomatiskt och superenkelt kan fås upp till rätt plats i lägenheten, och de saker som man för tillfället sen inte längre behöver, kan skickas iväg för att finnas i beredskap till nästa gång. Genom att bygga väggarna i fastigheterna lite annorlunda så kan sängar och flera andra möbler hänga på väggen eller mycket enkelt fällas upp längs väggarna när man går lämnar lägenheten. Under tiden som man är ute ur lägenheten så kommer det då upp en "dammsugare" via en "garderobshiss" som automatiskt dammsuger, samtidigt som rummen "luftas ut" ordentligt. Valda delar av renrumstekniken bör sannolikt kunna användas inom vanliga lägenheter om de konstrueras rätt från början. Särskilt för allergiker så bör detta vara värdefullt.

Köken kan exempelvis konstrueras helt annorlunda funktionsmässigt. Då man när som helst via "hörnhissen" kan beställa upp lämplig servis, bestick mm. när man har gäster, så behöver man normalt inte ha mer än just de tallrikar, glas, koppar, bestick osv., som familjen dagligen använder. Den långsträckta och relativt platta "diskmaskinen" sitter på väggen ovanför diskbänken - det normalt brukar finnas överskåp. Varje tallrik, kopp, glas osv. har sin speciella plats, och det gäller även alla köksmaskinerna. "Diskmaskinen" och alla köksmaskinerna är helt vattentryckdrivna, så det finns inga som helst restriktioner vid diskningen av några av maskinerna. När man ätit färdigt plockas alla attiraljerna upp på sina platser i maskinen och de diskas och torkas helt på sina platser och hänger sedan kvar där till nästa måltid. Då "diskmaskinen" är uppdelad i olika sektioner, så kan olika saker i viss mån mycket snabbt diskas och torkas var för sig. Detta förutsätter förstås att väggarna och flödesledningarna inom fastigheten är konstruerade lite annorlunda mot vad som för närvarande är vanligt.

All signalelektronik även telefon finns samlat i en grå plåtlåda vid proppskåpet i hallen, och alla signaler går via en fiber. Var och en inom familjen bär med sig en liten personlig dosa i storlek kanske som en tunn mobil med en "knapp" och ett "reglage". Dosan används för praktiskt taget allt som behöver väljas, styras och regleras. "ID-kortet" inom dosan är helt personligt, och det lär sig hela tiden mer och mer vad du är för en person och vilka vanor du har och vad du gillar och ogillar. Det är bara du som normalt kan använda din egen dosa, och den funkar endast om du t.ex. håller tummen på rätt ställe.
Då en dosa bara behöver kosta några tiotal kronor och inte kan användas av någon annan, så har det inte så stor betydelse om den kommer bort. Dina data lagras hela tiden i någon säker databas, så det är mycket enkelt att ladda in allt på en helt ny dosa. Dosan används alltså till praktiskt taget allt. Dosan används istället för plånbok, kontokort, sjukjournal, alla sorts nycklar osv. På lämpliga platser i lägenheten är så finns platta skärmar av olika storlekar, högtalare mm. Var som helst inom lägenheten så väljer var och en enkelt vilken skärm och högtalare eller headset som helst att användas för tv, dvd, dator, radio osv...

Tangentbord finns utfällbara på lämpliga platser t.ex. under vissa bord. Dessutom finns trådlösa headset här och var i lägenheten eller också har var och en sina egna. I hallen finns en stor monokrom skärm där var och en har sin ruta som meddelar om e-post mm. Dessutom används skärmen som anslags- och meddelandetavla om allt möjligt. Headsetet används kanske istället för telefon, och de flesta som du ringer till nås genom namnanrop. Även ute på stan kan man använda headset och ha en platt mobil "insydd" i jackan t.ex. på utsidan av axeln. Istället för att ha en mobil med en pytteliten skärm inget för de som är 55 så finns det skärmar utställda överallt i inomhusstaden som används istället. Med ett tryck på dosans knapp kommer man sekundsnabbt på den "sida" där man var sist.

Fortsättning följer...


Om författaren

Författare:
Uno Hansson

Om artikeln

Publicerad: 02 mar 2005 17:55

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: