sourze.se

Tre skäl till att s är kvar vid makten

Socialdemokraterna har vid nästa riksdagsval 2006 suttit vid makten under 65 av de senaste 74 åren. Det märks! En allt mer tröttkörd socialdemokrati klarar inte av att hantera de utmaningar Sverige står inför.

Det är därför som jag och centerpartiet tillsammans med våra borgerliga kollegor i moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet har påbörjat ett arbete - en allians - för ett bättre Sverige.

Ett Sverige där människor kan försörja sig på eget arbete istället för att behöva leva på stöd och bidrag. Där enskilda människor och familjer får mer att säga till om och där entreprenörer och företagsamma människor uppmuntras. Ett samhälle där kvinnor och män ges samma möjligheter att växa och utvecklas som individer. Och där alla delar av landet får vara med och bidra till utveckling, tillväxt och framtidstro.

De borgerliga partierna har under de år socialdemokraterna styrt Sverige haft förtvivlat svårt att bryta fram och ta makten. Det finns givetvis många förklaringar till det och det finns säkerligen anledning för oss i det borgerliga blocket att vara självkritiska.

Jag skulle vilja ta upp tre skäl till varför jag tror att socialdemokraterna lyckats hålla sig kvar vid makten under alla dessa år.

1. Socialdemokraterna är en enorm maktapparat. Genom uppbackning från bland annat fackföreningen LO både vad gäller pengar, valarbetare och opinionsbildning har socialdemokraterna ett mycket stort försprång gentemot de andra partierna. Till det ska läggas utnämningsmakten som den socialdemokratiska regeringen besitter. Socialdemokraterna har under sina regeringsår utsett oproportionerligt många partikamrater till viktiga poster som chefer inom statliga verk och myndigheter. I slutändan påverkar detta naturligtvis sättet som myndigheter bedriver sitt arbete. Utnämningsmakten är exklusiv för en regering och socialdemokraterna har, trots att de saknar majoritet i riksdagen, med sina minoritetsregeringar kunnat tillförskansa sig maktprivilegier de inte borde ha.

2. Det är första maj nästan varje dag. Vad menar jag med det? Jo, med det menar jag att socialdemokraterna är mycket skickliga på att vara opposition till sig själva. Är något fel så deklareras myndigt att detta är givetvis socialdemokraterna emot. Är något misslyckat så är det någon annans fel. Någon tanke på att de själva sitter på makten och själva har ansvaret finns då inte. Denna brist på ansvarskännande för den egna politiken gör att socialdemokraterna skickligt lyckats ducka undan för många svåra frågor.

3. Åren vid makten gör att socialdemokraterna äger problemformuleringarna. De lyckas sätta agendan för vad som ska och inte ska diskuteras på den politiska scenen. Diskussionen kring arbetslösheten och förändringar för att få fler i jobb är ett tydligt exempel på detta. På något underligt sätt har socialdemokraterna alltför många gånger lyckats få diskussionen om hur vi ska kunna minska arbetslösheten till att handla om mer pengar till arbetsmarknadsåtgärder. Istället borde givetvis diskussionen handla om hur vi kan skapa ett företagsklimat som gör att företagen kan och vågar anställa människor. Det som i sin tur ger förutsättningar för att få resurser till vården, skolan och omsorgen.

Det var bara tre skäl till varför socialdemokraterna klarat av att hålla makten så länge som de gjort. Naturligtvis finns det fler men jag nöjer mig med dem för tillfället.

De kommande två åren kommer jag tillsammans med Fredrik Reinfeldt, Lars Leijonborg och Göran Hägglund att utmana Göran Persson och socialdemokraterna om regeringsmakten. Vi kommer att visa att det är möjligt att ge ett hopp för ett annorlunda Sverige. Ett Sverige som med optimism och engagemang tar sig an framtidens frågor. Välkommen att vara med i Alliansen för Sverige som kan skapa detta


Om författaren

Författare:
Maud Olofsson

Om artikeln

Publicerad: 12 sep 2004 23:23

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: