sourze.se
Artikelbild

Vem befriade egentligen Europa från Nazityskland?

Europas räddning, under andra världskriget kom från öster. Alla påståenden om hjälp från USA klingar falskt i mångas öron.

Stalin och hans hjältemod, bör belysas med lite historiska fakta.

Med hjälp av propaganda och terrorism tog Stalin makten. I folkmun "stalinism". Lagar stiftades för att förhindra opposition. Folk fick inte fritt röra sig i landet. Gulag kom för att stanna. Dessa fångläger växte i omfång ända till
Stalins död. Utrensningen startade 1934 och kulminerade i
"Moskvaprocesserna" åren 1936 - 1938. Efter att under tortyr erkänt dömdes de sista till döden. Trotskij mördades i Mexico, troligen på uppdrag av Stalin. Ingen vet med säkerhet hur många millioner, som avrättades under denna tid. Lenin hade varnat för Stalin, men ingen lyssnade.

Stalin ville ha delar av Finland. "Vinterkriget" började. Det ena tusentalet efter det andra, illa utrustade, frysande fotfolk, mejades ner av finska skidburna soldater.
Med svansen mellan benen, slöt Stalin fredspakt med Hitler och dessa delade Polen mellan sig. Under denna tid kunde Hitler i lugn och ro, utrota judar. Stalin skickade sina, oliktänkande partikamrater, till Sibirien. Stalin hade utrotat 90 procent av sina officerare. Därför sändes odugligt folk till motstånd, mot Hitlers välutrustade krigsmaskineri, när dessa anföll. Ingen vet hur det hade gått, om inte vintern stoppat framryckningen. Denna vilopaus gav Stalin tid att med hjälp av material från USA, som skeppades in via Murmansk, på nytt bygga upp sin armé.

Den 12 juli, 1941 hade England en pakt med Ryssland om bistånd och ingen fick sluta fred separat. Ett avtal fanns också om att Sovjetunionen, skulle få bistånd från USA.
Roosevelt lovade vara Stalins vapensmedja.

Nyårsdagen 1942 underskrevs av USA - Storbritannien - Sovjetunionen och Kina "De förenade nationernas deklaration". 1942 besökte Churchill Moskva för att möta Stalin. Vid Teherankonferensen 1943 möttes alla tre,
Stalin, Churchill och Roosevelt. Alla var överens om hur kriget skulle framskrida: Tyskland skulle besegras.

Sedan gick det som det gick. Dagen D kom, alla fyra nationerna samt motståndsmän och kvinnor offrade sina liv.
I alla krig är det civila som är de stora förlorarna, så även här. Fred slöts och inget mer krig i vår tid utlovades.

Påståenden om att USA ensamma befriade oss, är opåläst.

Förhållanden i Sovjetunionen, under efterkrigstiden förvärrades. Stalin fortsatte, misstro, misstänka, allt och alla. Nya utrensningar av judar och oliktänkande fortsatte.
En ny Gulagrapport visar att under efterkrigstiden var det fler lägerfångar som dog, än under Hitlers tid. Oavsett vad man tycker om USA eller Sveriges hållning under två världskrig, var det fyra nationer som befriade oss, med många millioner offer till följd. Ännu har inte alla sår läkts.


Om författaren

Författare:
Lennart Ekman

Om artikeln

Publicerad: 20 jun 2004 23:05

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: