sourze.se
Artikelbild

Demokrati kräver sin kvinna och man

För hundra år sedan fanns inte ett enda land i världen som gav alla sina medborgare rösträtt. Vi i Sverige har just diskuterat demokratin i Brunei och Sveriges kungs uttalanden.

Där har medborgarna inte rösträtt. Idaglever tre fjärdedelar av jordens befolkning i demokratier. Sällan talar vi i Sverige om hur viktig rösträtten är för ett land och att vi borde tala mer om hur viktigt det är att svenska folket utnyttjar sin rättighet som andra folk är fråntagna. Många orättfärdiga regimer har nyligen fallit, tex apartheidregimen i Sydafrika. Järnridån delar inte längre Europa. EU får 1 maj 2004, 10 nya medlemmar.

Allt detta beror på människors styrka, mod och envisa kamp. Det visar att kampen för demokrati är både lång och svår - men den förändrar faktiskt världen! När människor arbetar tillsammans för att förändra sin verklighet, då kan man nå resultat, då blir det förändring.

Sverige har länge varit en stark röst för demokrati och för en rättvisare värld. Vi har länge varit duktiga på bistånd. Men nu tar vi ytterligare ett stort steg. I december röstade vi i riksdagen fram en helt ny svensk utvecklingspolitik som ligger mycket långt från det gamla biståndet. Solidaritet måste vara så mycket mer - det kräver en helhetssyn. Och nu har Sverige en ny, sammanhållen politik för global utveckling. Det är en politik där alla olika delar ska sträva mot samma mål att främja en rättvis och hållbar global utveckling. Sverige är först i världen med en sådan sammanhållen politik och det är jag stolt över.

Den rika världen ger många miljarder dollar i bistånd till fattiga länder - men vi tar tillbaka ännu mer i form av exempelvis handelshinder. Den nya svenska politiken visar upp den dubbelheten, och försöker göra något åt den. Bistånd är för mig ett bra sätt att försöka bryta fattigdomen på plats och skapa jobb lokalt och nära. Det vi borde bli bättre på är att ge kvinnor mer av det totala och som mål hälften av biståndet.

Vår nya politik är också tydlig i det att den utgår från ett
rättviseperspektiv. Varje människa har rätt till ett värdigt liv. Vi betonar särskilt demokrati, jämställdhet mellan kvinnor och män och barnens rättigheter.

Den nya politiken utgår också från de fattiga själva. De är experterna på sin situation, inte vi. Vi kan hjälpa till, men det är de själva som är drivkraften i den nödvändiga förändringen. Vi kan inte komma utifrån och lägga på demokrati på ett samhälle, den förändringen måste komma inifrån.

Självklart kommer biståndet fortfarande att vara mycket viktigt. Men det är en del av den helhet som skapar en positiv utveckling. Det största ansvaret bär varje land och dess folk. Vi ska tillsammans med dem arbeta för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet och biståndet kan bidra genom att skapa förutsättningarna. Därför ökar vårt bistånd.

Men än viktigare är att få de andra rika länderna att också öka sitt bistånd, och att få även deras politik att bli mer samstämmig. Det är en av de frågor som Sverige driver i EU. Vill man så går det att minska orättvisorna i världen och i Sverige finns den politiska viljan. Det är det första, viktiga, steget. Idag söker dubbelt så många personer i förhållande till vår folkmängd, än andra länder, asyl till Sverige. Ca15-20 får asyl och får stanna. Jag anser att EU borde ta ett större ansvar.


Om författaren

Författare:
Inger Segelström

Om artikeln

Publicerad: 26 feb 2004 20:17

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: