sourze.se

Ingen hejd på världens skulder

Sverige hamnar på listan av världens mest skuldsatta länder, bland de tio mest skuldsatta och någon beräkning pekar på att vi ligger på andra plats efter Japan med skulder på 293 procent av BNP. Trots våra "välskötta" statsfinanser. Som en stor klick grädde på moset har Sverige de generösa ränteavdragen.

Kommentarer

Kina kan hjälpa Europa?

Tillväxtländerna med Kina i spetsen förhindrade 2008 världsekonomin från att gå in i en depression. Kan Kina förhindra en ny recession?

Kommentarer

Hur utvecklas världsekonomin under 2010-talet?

Per T. Ohlsson ger i Sydsvenskan den 17 januari de bästa förklaringarna till hur ekonomin utvecklas som jag någonsin läst, under rubriken Uppsving eller bakslag. Underrubriken lyder: "Det värsta ser ut att vara över. Med betoning på ser ut."

Kommentarer

Kalsonger och kartonger styrde Greenspan

"Genom att följa två så enkla variabler som kalsongförsäljning och kartongförsäljning kunde Greenspan förutspå den ekonomiska utvecklingen och fatta beslut som påverkade hela världsekonomin."

Kommentarer

Vänsterblocket borde sitta still i båten

Världsekonomin har som bekant råkat in i en djup depression. Men den är inget jämfört med den depression som vänsterblocket i Sverige har råkat in i. Den solklara seger som alla till vänster räknat med nästa år är plötsligt helt borta.

Kommentarer

Nu går jorden under

Vi räds anarkismen och ler i mjugg åt gamle token Strindberg som ville störta världsekonomin.

Kommentarer