sourze.se

Dags för ett nytt valsystem

Fegisarna i riksdagen visar att vi måste skaffa ett nytt valsystem som gör riksdagsledamöterna synliga.

Kommentarer

Kristallnatten 9 november 1938

November och iskyla. Mörker. Vi tänder ljus för att inte uppslukas av natten men det finns osynligt mörker som är värre än det synliga.

Kommentarer

Sverige åt svenskarna! Del 3

I den här essän undersöker jag den strukturella rasismen i samhället genom ett av dess synliga uttryck, nämligen språket. Essän är i tre delar. Litteratur är angiven i slutet av del 3.

Kommentarer

Sverige åt svenskarna! Del 2

I denna essä undersöker jag samhällets strukturella rasism genom att analysera ett av dess synliga uttryck, nämligen språket. Essän är i tre delar. Litteratur står angiven i slutet av del 3.

Kommentarer

Sverige åt svenskarna! del 1

I denna essä undersöker jag samhällets strukturella rasism genom att analysera ett av dess synliga tecken, nämligen språket. Essän är uppdelad på tre och litteraturen står angiven i slutet av del 3.

Kommentarer

EU-toppmötet del 1

Det pågår inte bara ett politiskt toppmöte i Göteborg just nu. Det pågår flera. Men sällan har den orättvisa resursfördelningen mellan maktelit och gräsrötter varit så synliga.

Kommentarer