sourze.se

Dags för ett nytt valsystem

Fegisarna i riksdagen visar att vi måste skaffa ett nytt valsystem som gör riksdagsledamöterna synliga.

Vårt svenska valsystem osynliggör riksdagsledamöterna. De väljs klumpvis på partivalsedel och försvinner sen i riksdagens behandling av ärenden. De kan rösta som de vill utan hänsyn till vad de sagt och lovat i valrörelsen innan. Dagens exempel visar att många svikit i FRA frågan trots att de inbillat väljarna att de hade en annan åsikt.
Ett annat valsystem - majoritetsval i enmansvalkretsar - synliggör riksdagskandidaterna på ett helt annat sätt. Eftersom endast en kandidat väljs i varje valdistrikt så känner väljaren denna kandidat och vet vad denne sagt innan valet i viktiga frågor. Kandidaten har ingen chans att försvinna i en partimajoritet utan måste stå för vad han/hon sagt tidigare
För Sveriges del skulle ett sådant system betyda att riket indelades i 349 valkretsar. En riksdagsledamot blir vald. Alla partiet tävlar som vanligt om den platsen genom traditionella valrörelser med sina partivalsedlar. Kandidaterna kan enkelt lära känna väljarna inom sin krets och kan t.ex går runt och besöka dem i hemmen och presentera sig och sitt parti och vad de har för program. Väljaren väljer person och kandidat i stället för enbart parti parti. M.a.o ett enkelt och rakt personvalssystem.
Dagens system med klumpvis valda riksdagsmän tillhör ett svunnet system. Nu vill väljarna ha riksdagsledamöter som de kan kommunicera med när de vill under en valperiod.


stig gustin


Om författaren

Författare:
Stig Gustin

Om artikeln

Publicerad: 21 jun 2008 15:55

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: