sourze.se

Så manipulerade eliten fram första världskriget

Få saker i historien har visat sig så lönsamma för de stora bankirerna som krig.

President Wilsons utrikesminister William Jennings Bryan sa som det var:

"De stora bankirerna var mycket intresserade av världskrig p.g.a de enorma möjligheterna till ekonomisk vinst."

Vi ska här titta lite närmare på vilka krafter det var som opererade bakom kulisserna för att manipulera fram första världskriget samt hur och varför de gjorde det.

Det hade naturligtvis inte varit möjligt om en majoritet människor hade förstått vilka som verkligen styr och hur de har gjort det.

Fil.doktor Steven Yates uttryckte det hela mycket väl i sin utmärkta bok “The Real Matrix:"

"För att social ingenjörskonst ska fungera är det nödvändigt att dess målgrupp vet så lite som möjligt. De måste ha utbildats, eller rättare sagt, tränats, att inte tänka, bara göra som de blir tillsagda. De måste ha anpassats för ett tillstånd av beroende av olika slag och de måste hela tiden distraheras så att de inte kan lägga ihop två och två."

År 1954 avslöjade den amerikanska Reece-kommitten som granskade skattebefriade stiftelser att Carnegiestiftelsen, bildad 1904, var en organisation som ägnat sig åt att framkalla krig.

Kommittens chef Norman Dodd berättade bla:

"Vid ett styrelsemöte i Carnegiestiftelsen 1909 hade man ställt sig frågan:"

"Finns det något känt medel som är effektivare än krig, om man vill förändra livet för ett helt folk?"

Man avgjorde att det inte fanns något.

Nästa fråga var:

"Hur får vi in USA i ett krig?"

Dr John Coleman f.d underättelseagent vid MI6 med mycket god insikt i spelet bakom kulisserna, avslöjade i sin sensationella bok "The Committee of 300" hur en grupp män i den hemliga organisationen "Round Table Group" sedan början av seklet orkestrerat kaos, krig och depressioner för att så småningom driva igenom sin slutliga plan; en världsregering med en totalitärt styrd befolkning.

Närmast på agendan stod att ta kontrollen över USA:s ekonomi och politik vilket man gjorde genom Federal Reserve och CFR.

Round Table Group bildades 1891 av frimuraren, rasisten och imperalisten Cecil Rhodes, journalisten William Stead och Lord Escher. De viktigaste medlemmarna var dock bankiren Lord Rotschild och politikern Lord Milner. De är även kända som Milnergruppen. och fick snart förgreningar i flera länder.

Tanken var att via skapade scenarior, som ekonomiska kriser, depressioner och krig tvinga fram en politik som innebar att man kunde bibehålla Storbritanniens ekonomiska och politiska dominans i världen och skapa en världsregering.

För att lyckas med denna grandiosa plan var de tvungna att skapa en privatägd centralbank i den kommande supermakten USA och inrätta invigda personer på nyckelpositioner nära makten. I Storbritannien hade de minst 11 statsråd och i USA hade man bl.a överste Edward Mandel House, tidigare representant för brittiska och amerikanska bankintressen och numera president Wilsons närmaste man.

Dr Colemans uppgifter bekräftas av Proffessor Carroll Quigley som gick igenom tonvis med historiska dokument från kongressens arkiv.

Proffessor Quigley berättade detaljerat i boken The Anglo-American Establishment om huvudpersonerna:

"Bilden är skrämmande, ty en sådan makt är för stor för att tryggt kunna anförtros en ensam grupp, vilka mål denna än har. Ingen nation som värderar sin säkerhet borde tillåta vad Milners grupp åstadkom, d.v.s att en liten grupp män skulle utöva en sådan makt."

Gruppen skapade sen de mäktiga organisationerna Royal Institute of International Affairs, Council on Foreign Relations, Club of Rome, Bilderbergruppen och Trilaterala Kommissionen.

Dessa grupper har styrt, och styr fortfarande alla stora skeenden på den politiska arenan i världen. Dess medlemmar återfinns inom den globala eliten som politiker, bankmän, affärsmän, massmediefolk, jurister och militärer m.m.

Planerna las upp på Jekyll Island 1910 med bl.a Rotschilds agent Paul Warburg och Rockefellers Frank Vanderlip. Tre år därefter, den 23 december 1913 när de flesta senatorer åkt hem för jullovet röstade man igenom Federal Reserve i kongressen. Grunden lades 1907 sedan man skapat en stor ekonomisk depression. Överste House handplockade medlemmarna till den första styrelsen.

Wienkongressen efter Napoleonkrigen ritade om Europas karta och mindre stater med gemensam kultur slog sig samman medan större riskerade att brytas isär då olika folkslag strävade efter självständighet. Tysklands enande blev en av följderna. Under Bismarcks styre uppstod ett system av pakter mellan länder för att upphålla en balans mellan makterna.

Det tyska imperiet sågs med oblida ögon av engelsmännen som dominerat Europa i flera hundra år. De internationella bankirerna var frustererade över att inte kunna ta större del i Tysklands ekonomiska tillväxt och serberna var frusterade över att inte ha sin självständighet.

Den 8 oktober 1908 möttes några ministrar, bankirer, affärsmän och militärer i Belgrads statshus för att bilda en hemlig grupp kallad Nationellt Försvar. Den skulle syssla med antiösterrikisk propaganda, utbilda partisaner i krig och rekrytera spioner och sabotörer. Gruppen var så effektiv att den fick ett rasande Österrike att tvinga Serbiens regering att stoppa den.

Den 9 maj 1911 formade tio av medlemmarna terrorgruppen Svarta handen ledd av överste Apis som drillade några studenter att utföra ett attentat mot Österrikes ärkehertig Franz Ferdinand som skulle besöka Bosnien. En medlem i svarta handen ansåg det för riskabelt och varskodde premiärministern. Gruppens ledning satte press på Apis som ombads stoppa förövarna men misslyckades.

Sanningen är att uppgifterna hade läckt ut veckor i förväg men att inga fler försök gjordes att stoppa mördarna från att döda den Österrikiske tronarvingen. Mindre känt är också att mordförsöket först misslyckades då en av Princips medhjälpare kastade en bomb som träffade bilen bakom hertigens.

Ärkehertigens förare körde snabbt vidare till stadshuset. Efter mottagningen ville hertigen besöka de sårade på sjukhuset. En general sa till hertigens folk att de skulle ta vägen längs kajen för säkerhets skull men chauffören underättades inte. Då han svängde höger mot huvudgatan stod Princip där och avlossade de dödande skotten. Serbien vägrade lämna ut förövarna och mordet blev ursäkten för att starta kriget bankirerna så gärna ville ha.

I sin bok "How diplomats make war" avslöjade den brittiske parlamentsledamoten Dr Francis Neilson hur allmänheten hade lurats tro att tyskarna startade den s.k kapplöpningen till havs när det i själva verket var de brittiska myndigheterna som tillsammans med tidningsbaronerna piskade fram föreställningen om "det tyska hotet."

Neilson kunde presentera dokument som bevisade vad han påstod. Faktum är att det var engelsmännen som startat illegala blockader för att obstruera tyskarnas möjligheter till ekonomisk expansion.

En annan myt han slog hål på var påståendet att England gick in i kriget p.g.a en överenskommelse om att försvara Belgiens neutralitet vid en attack.

Sanningen är att i deklarationen som undertecknades 1831 så hade britterna förbundit sig att RESPEKTERA Belgiens neutralitet inte FÖRSVARA den.

Han berättar vidare att utrikesminister Lord Grey hade upprättat en hemlig allians med fransmännen 1906 att britterna måste gå med om fransmännen kom i krig med tyskarna.

Dr Neilson förklarade också att Tysklands ekonomi i själva verket var bättre än Englands, inte bara p.g.a av den växande tyska industrin utan också för att boerkriget i Afrika hade kostat engelsmännen stora pengar.

Vid ett möte mellan president Wilsons rådgivare överste House och Storbritanniens utrikesminister lord Grey diskuterades hur man skulle få med USA i världskriget.

Grey frågade:

"Vad skulle Amerika göra om tyskarna sänkte ett amerikanskt passagerarfartyg?"

House svarade:

"Då tror jag att det skulle flamma upp en ilska som skulle svepa över hela nationen. Det skulle räcka för att ta oss in i kriget."

När det gick upp för tyskarna vad House och britterna planerade satt de ut annonser i USA:s dagstidningar och varnade amerikaner för att åka med atlantångaren Lusitania. Tyvärr lyckades det inte och i maj 1915 offrades 1200 människor sedan Lusitana avsiktligt styrt in på tyska farvatten och skjutits sönder.

Dr Yates förklarar i kapitel 4 av The Real Matrix:

"Supereliten hade skapat förutsättningarna för världskrig. Det följde ett mönster bekant för studenter av den tyske filosofen Hegel, nämligen; TES-ANTITES-SYNTES.

D.v.s skapa förutsättningar för en stor kris tes som i sin tur medför en häftig motreaktion antites vilket leder fram till att eliten kommer med sin lösning syntes Superelitens lösning till kriserna de skapat innebar ett övertagande av makt. Dess medlemmar har alltid gillat krig."

Efter det förnedrande Versaillefördraget 1919, där den brittiska delegationen bestod av Milners män och den amerikanska dominerades av Houses hade man lagt grunden för ett andra världskrig.

Kongressman Louis T Mcfadden, med ett förflutet i bankvärlden, sa i ett lysande tal:

"När Federal Reserve gick igenom så insåg inte folk att ett världsomfattande banksystem sattes upp. En superstat kontrollerad av internationella bankirer och affärsmän som samarbetar för att förslava världen."

Efter två misslyckade mordförsök dog Mcfadden av förgiftning.


Källor:

Länk: newswithviews.com

Länk: youtube.com

Länk: bibliotecapleyades.net

Länk: amazon.com

Länk: video.google.com

Länk: amazon.com

Länk: geocities.com


Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 23 jan 2008 08:19

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: