sourze.se

Spår i daggen

Om natten tog du din kniv och skrev ditt namn i mitt hjärta och frågade sen efter mitt, men det vågade jag aldrig komma ihåg.

Kommentarer

Viskande hjärta

I livet så ock i döden

Kommentarer

Förödande Skärvor

Efter så lång tid fattade jag mod Jag lade mitt hjärta i dina händer

Kommentarer

Registret för organdonationer i läkarnas händer?

Det finns människor i Sverige som väntar på nya organ för sin överlevnad. Utan en ny njure,lever eller ett hjärta kommer de att dö!

Kommentarer

I hjärta och själ

Om jag bara tagit en annan väg...

Kommentarer

Läkarna sålde hennes hjärta

Den sista chansen som en av de föreslog, var att sälja våra njurar.

Kommentarer

Per Hagman - mellan hjärta och regn

"Lyxvarelsen med de magiska ögonen" - en intervju från Hultsfred.

Kommentarer