sourze.se

Bengt Westerberg – ditt "förlåt" är bara ynkligt

"Bengt Westerberg kunde inte ha varit okunnig om vad som hade försiggått, försiggick och fortfarande försiggår i Konungariket Sverige, eftersom han hade varit och var politiker på toppnivå och innehade ämbetet socialminister perioden 1991-1994."

Kommentarer

Nyårsbön

Förlåt mina försummelser mot mina medmänniskor.

Kommentarer

Förlåt, Lars-Eric Petersson!

Förre VD:n i Skandia friades idag i hovrätten. Vi ompublicerar här Sourzes ledare efter tingsrättens dom den 26 maj 2006.

Kommentarer

Tro och känsla och ex

Om rädsla för att tro och om att misslyckas med att säga förlåt.

Kommentarer

Jag köpte sex. Förlåt.

Mitt namn är Markus. Vad mitt egentliga namn är spelar ingen roll. Vad jag har att säga är kanske mycket viktigare.

Kommentarer

Hos oss säger man förlåt

Jag är en tjej på 11 år som går i skolan i Göteborg. Många skolor säger att deras tjejer blir kallade saker och blir behandlade på ett annat sätt av killarna.

Kommentarer