sourze.se

Förlåt, Lars-Eric Petersson!

Förre VD:n i Skandia friades idag i hovrätten. Vi ompublicerar här Sourzes ledare efter tingsrättens dom den 26 maj 2006.

Ledaren i Sourze 26 maj 2006:

"Förlåt, Lars-Eric Petersson!

I onsdags förkunnades domen i vår tids stora näringlivsskandal, den mot den förre VDn i Skandia, Lars-Eric Petersson. Han fick två års fängelse för grov trolöshet mot huvudman för att obehörigen ha tagit bort taket i bonusprogrammet Wealthbuilder, vilket fick till följd att Skandia betalade ut 156 miljoner kronor mer bonuspengar till chefer inom bolaget än man annars skulle ha gjort.

Närmare bestämt har Lars-Eric Petersson i december 2000 undertecknat ett dokument, Apendix 3, som just innebar att det tidigare taket i bonusprogrammet Wealthbuilder togs bort. Detta hävdar Petersson att han gjorde eftersom man vid ett styrelsemöte i Skandia den 23 januari 2000 beslutade om att ta bort Wealthbuilders tak. Skälet var att ett antal höga chefer inom bolaget tryckte på för att bonustaket i fråga skulle tas bort eftersom de annars hotade gå till andra arbetsgivare. Beslutet vid styrelsemötet den 23 januari var i själva verket definierat som att man förlängde bonusprogrammet. Lars-Eric Petersson hävdar att han tolkade det som att taket togs bort. Ordföranden i styrelsen vid tidpunkten, Lars Ramqvist, däremot, menar att det var klart att styrelsebeslutet bara betydde just en förlängning och inte ett borttagande av bonustaket. Lars Ramqvists vittnesmål i målet har dock enligt uppgift inte varit glasklart varför Ramqvists uppgift inte förtjänar hundraprocentig tillförlitlighet. Lars-Eric Petersson själv var inte förmånstagare i bonusprogrammet Wealthbuilder, dvs att han undertecknade "Apendix 3" fick inte till följd att han personligen tjänade några pengar.

Lars-Eric Petersson var upprörd efter domen och meddelade via sin advokat, Torgny Wetterberg, att han kommer överklaga till Hovrätten, säker om att han där får upprättelse. En ledamot i tingsrätten ville också helt fria. Pettersson får också stöd för sin visshet om upprättelse av professorn i straffrätt Madeleine Leijonhufvud, som uttalade sig i Sveriges Radios Ekot på onsdagseftermiddagen och sade att man i alla tidigare mål där man dömt för grov trolöshet mot huvudman har funnit att bolaget har lidit avsevärd skada på grund av den dömdes agerande. Aldrig tidigare, menade hon, har man i ett rättsfall ansett att bonusutbetalningar åsamkat ett företag avsevärd skada. Det här är det första.

Lars-Erik Forsgårdh, VD i Aktiespararna, uttalade sig stolt i samma radioprogram, refererande till att han var den som låg bakom att affären hamnade i rätten, och välkomnade domen eftersom den, som han menade, torde medföra att man i bolag från och med nu kommer tänka en extra gång innan man beslutar om stora bonusutbetalningar.

OK...

Finns det någon mer än jag som fått en bild av Lars-Eric Petersson som en första klassens tjuv och bedragare? Finns det någon mer än jag som har fått en bild av Lars-Eric Petterson som en girig Joakim von Anka som bara tänker på sig själv och ser till att han själv berikas på bekostnad av fattiga pensionärer? Jag minns Expressens löpsedel när nyheten började ta fart ordentligt som lösnummerförsäljare. Det var en klassisk Wanted dead or alive- affisch av amerikansk western sort. För mig har sedan nyhetsförmedlingen i frågan haft samma ton. En berättigad häxjakt på en laglös ynkrygg. Härligt att man lyckas sätta åt den jäveln, har det säkert utropats i stugorna i landet många, många gånger det senaste året, uppeldade av ett för en gångs skull berättigat mediedrev.

Men vänta nu, har hjältens, överåklagare Christer van der Kwast, flertusensidiga förundersökning i frågan bara lett till en mycket tveksam dom, som inte har något med personlig ekonomisk vinning för Lars-Eric Petersson att göra och som med all säkerhet kommer överklagas till hovrätten med en friande dom som följd? Jag fattar inte... Vad är det som händer? Var alltihop bara ett utfall av den hederliga svenska jantelagen? Har vi alla alltså lurats av okritisk lösnummerförsäljningssugen, populistisk, egenmäktig massmedia att fördöma, doppa i oljetunnan, rulla i fjädrar och jaga på flykt en oskyldig medmänniska?

Man blir mållös.

På hela det svenska massmediesamhället vägnar vare sig det vill eller inte, förlåt Lars-Eric Petersson!

Carl Olof Schlyter, chefred, Sourze"


Om författaren

Författare:
Redaktionen Sourze

Om artikeln

Publicerad: 19 dec 2007 11:31

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: