sourze.se

Ta bort taket på inkomstnivån för föräldrapenning

I dagens samhälle ska föräldradagarna helst fördelas lika mellan de båda föräldrarna. Men så ser det inte ut i samhället och detta diskuteras även på regeringsnivå. Skulle man däremot ta bort taket på inkomstnivån eller höja den så skulle det kanske se annorlunda ut.

Kommentarer

F!:s sexism hot mot jämställdhet och barn

Emma Svensson F!, Göteborg skriver en artikel på Sourze som osar av könsrollskonservatism. Hennes argument för individuell föräldraförsäkring är sexistiska och uppnår inte det hon strävar efter.

Kommentarer

Gör föräldrapenningen individuell

Alla människor har ett individuellt ansvar för sina barn och det är ingenting som man kan lämna ifrån sig till sin partner. Feministiskt initiativ menar att en individuell föräldraförsäkring är rätt väg att gå för att nå ett jämställt samhälle.

Kommentarer

Vem pröjsar för jämställdheten?

Individuell föräldraförsäkring. Hur kul låter det ur ett barns perspektiv?

Kommentarer