sourze.se

F!:s sexism hot mot jämställdhet och barn

Emma Svensson F!, Göteborg skriver en artikel på Sourze som osar av könsrollskonservatism. Hennes argument för individuell föräldraförsäkring är sexistiska och uppnår inte det hon strävar efter.

Radikalfeminism är den gren av feminism som lagt fram teorin om "könsmaktsordning", postulatet att all porr är kvinnofientlig, och att mannen alltid är priviligerad medan kvinnan är förfördelad. Den fick ett uppsving under 60-talet och har sedan hängt kvar och vägrat sluta ockupera det allmäna utrymmet och förklarar att alla feminister och jämställdhetsivrare som inte ställer upp på dessa ideologiska deklarationer är inte "riktiga" feminister. Välkända radikalfeminister är exempelvis Gudrun Schyman och Tiina Rosenberg.

Radikalfeminist är också Emma Svensson, F!, Göteborg som nyligen skrev en artikel på Sourze där hon i en lysande display av sexism*, könsrollskonservatism och reducering av människor till deras kön argumenterar för individuell föräldraförsäkring.

Hennes argument går kort och gott ut på att alla män som inte tar ut föräldraförsäkring gör det enbart av eget val, för att de inte vill ta ansvar för sina barn utan dumpar det på kvinnan i hushållet. Hon menar att statistiskt sett ser alla heterofamiljer väldigt lika ut, därför måste det vara så att män som inte delar lika har dessa egenskaper och gör valet på det här viset.

Mitt korta svar till det påståendet lämpar sig inte i tryck för det gör mig så arg och upprörd. Så låt mig ta ett långt svar som förklarar bättre.

Jag ville ta ut föräldraledighet och vara hemma med min dotter Evelina. Men sådan var familjesituationen just då att hade jag gjort det hade vi förlorat ca 3000-4000 SEK per månad i inkomst. Under det första året, när min fru Marlene var ledig istället, gick vi nätt och jämnt runt. Och det var inte för att vi var slösaktiga, bodde dyrt, inte sparade eller inte sålde av avyttringsbara reurser. Vi levde tämligen snålt i en studentlägenhet på 68 kvadrat, hade en skrotbil som knappt kostade något, lyxade ingeting alls. Vi hade helt enkelt inte mer pengar,

Men detta ignorerar Emma Svensson helt. Enligt henne finns det en enda mall som alla familjer passar i. Enligt den mallen har alla möjlighet att dela lika på föräldraledigheten. Så därför måste det - enligt henne - vara så att om man inte delar lika, då är man ojämnställd dinosaur.

Varför gör Emma Svensson och F! så här? Varför gör man exakt det som man säger sig kämpa emot, det vill säga reducerar människor till kön och tilldelar dem egenskaper utifrån dessa? Varför vägrar man erkänna att varje familj är individuell, och att varje människa, oavsett kön, har unika egenskaper och en unik levnadssituation?

Kort och gott är skälet detta: om de inte gör detta faller varenda teori, deklaration, policy och ideologisk förklaring de har i småbitar. Radikalfeminismen som F! bygger på kräver att man reducerar människor till könsobjekt, och menar på att mannen som säljer hemlösas tidning på T-Centralen är mer priviligerad än partiledare Gudrun Schyman. Det är helt enkelt inte politiskt korrekt* att hävda något annat.

Verkligheten ser dock annorlunda ut än F!:s radikalfeministiska ideologi, och Emma Svenssons sexistiska antaganden håller inte.

För det första är det inte mannens val alena om han stannar hemma eller inte. Det är mannen och kvinnans gemensamma val. Emmas felaktiga antagande kommer sig av att det är politiskt inkorrekt för henna att antaga att en kvinna deltar i ett beslut Emma inte vill se. Därför tar hon sonika bort kvinnan ut ekvationen och påstår att allt var mannens fel.

Sidnot: Detta är också skälet till att radikalfeminister gör antagandet att alla porrmodeller och prostituerade är hjärndöda viljelösa neddrogade våldtäktsoffer som inte gjort ett informerat och oberoende beslut, därför det är inte korrekt enligt ideologin att anta att kvinnor kan välja något sådant.

För det andra gör hon det felaktiga antagandet att individuell föräldrafärsäkring kommer att resutera i lika många uttagna föräldradagar, men nu lika fördelade. Detta är med stor sannolikhet ett felaktigt antagande. Det som istället kommer att hända är att barnen pushas ut i barnomsorgen tidigare när mammans dagar är slut, vilket för barnet innebär mindre tid med familjen under dess tidiga levnadsår.

Och för det tredje så struntar Emma Svensson i att se till det som innebär störst skillnad mellan om mamman eller pappan tar ut ledighet: pengar.

Det är fult att prata om pengar i dessa sammanhang och beivrarna av individuell föräldraledighet försöker hela tiden att snacka bort det och vifta undan sådana invändningar, för att det sänker hela deras argumtation. Men så är det: familjen förlorar oftast avsevärt mer pengar på att mannen tar ut ledighet än att kvinnan gör det.

Varför?

Mannen tjänar i genomsnitt mer. Först innebär detta att den minskning på 22 i inkomst som det innebär att gå på föräldrapenning istället för full lön resulterar i att mindre mängd pengar som kommer in till hushållet när han är ledig istället för hon.

Men ännu allvarligare är att det finns ett tak på föräldraförsäkringen. Ersättningen räknas utifrån sjukpenningrundande inkomst SGI. Denna har ett maxbelopp. Tidigare var den på 7.5 basbelopp, numer är den på 10 dito. I och med att mannen oftast har högre lön är det också betydligt mer troligt att han hårdare slår i det här taket än vad kvinnan gör, vilket i många fall leder till att skillnader i tusenlappar i hushållets inkomster beroende på vem som är ledig.

Detta gör att familjen gemensamt beslutar att mannen måste vara kvar på jobbet medan kvinnan får privilegiet att vara hemma med barnen, därför att den gemensamma försörjningen av familjen blir mer lidande.

Pengar är ! en faktor. Att försöka låtsas som att så inte är fallet genom att skapa sexistiska och djupt orättvisa förklaringsmodeller som skall försöka släta över detta samtidigt som man vill sälja in sin ideologi, är dumheter, och ett stort hot mot jämställdhet och barn. Att ta bort möjligheten för föräldrar att flytta dagar mellan varandra tar inte bort den här problematiken.

Den "jämställdhetsbonus" som nu finns löser inte heller problemet eftersom pengarna man får tillbaks kommer långt senare, i samband med skatteåterbetalningen efter deklarationen, vilket slår mot de som ligger på marginalen och där pengarna måste komma in varje månad, och inte ett år senare.

Vill man få föräldrar att dela lika så är inte lösningen att ta bort deras valmöjligheter då det enbart leder till mer problem för familjerna och därmed mer stress för barnen. Lösningen är att öka ! valmöjligheterna, inte att minska dem.

Lösingen är att se till att det inte blir någon skillnad i ekonomi beroende på vem som tar ut ledigheten. Då tas pengar bort från ekvationen och blir inte en faktor som begränsar valmöjligheterna att välja vem som går på ledighet.

Lättast är att öka ersättningen till 95-100 av lönen, och avskaffa taket. Lite krångligare, men som uppnår samma effekt, är att föräldrapenningen inte räknas ifrån individens lön, utan ifrån familjens gemensamma inkomst. Med detta blir minskningen i reda pengar exakt lika stor oavsett vem som tar ut ledigheten.

Detta har en god chans att fungera. 40 år gamla radikalfeministiska postulat däremot, om att män är drumlar och kvinnor är menlösa offer, kommer inte att uppnå det man stävar efter. Att byta ut gamla könsroller mot nya löser inte problemet med att människor betraktas utifrån sitt kön istället för sin faktiska levnadssituation. Bara genom att betrakta de individuella föräldrarna och familjerna kan vi hitta en lösning, inte genom att komma med det helt felaktiga antagandet att alla familjer är lika och eller att alla föräldrar är exakt lika inom sitt kön.

Emma Svensson, jag förkastar den mall du försöker tvinga in min familj i, och jag fullständigt ratar den könsroll du försöker se mig enligt. Din fantasi har inget att göra med den verklighet jag lever i. Jag är inte ett könsgenomsnitt.Sexism: könsdiskriminering. Att göra antaganden, oftast negativa, om individers egenskaper utifrån deras kön eng: "sex". Jämför med ordet "rasism". Läs mer om sexism på Wikipedia.

Politisk korrekthet: att anpassa antaganden, bedömningar och beteenden till att passa en politik eller en ideologi. Kommer från 60-talet ifrån den radikala vänster som sedan radikalfeminismen växte utifrån. Begreppet användes ett tag använts som självkritik mot den egna tjurskalligheten och vägran att tolka världen i andra termer än de man redan postulerat. Tyvärr har denna sunda självkritik dött ut. Läs mer om politisk korrekthet på Wikipedia.


Om författaren

Författare:
Michael Karnerfors

Om artikeln

Publicerad: 14 jan 2010 03:10

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: