sourze.se

Ta bort taket på inkomstnivån för föräldrapenning

I dagens samhälle ska föräldradagarna helst fördelas lika mellan de båda föräldrarna. Men så ser det inte ut i samhället och detta diskuteras även på regeringsnivå. Skulle man däremot ta bort taket på inkomstnivån eller höja den så skulle det kanske se annorlunda ut.

Hur mycket man får i föräldrapenning baseras på årsinkomsten. Inkomstnivån har 2015 ett tak på 445 000 kronor per år. Det innebär att den högsta möjliga ersättningen per dag är 946 kronor. Har du däremot en årsinkomst som överstiger taket så får du ändå inte mer än den högsta ersättningen.

En del föräldrar har olika inkomster och så länge det finns ett tak för inkomstnivån så är det oftast föräldern med den lägre inkomsten som tar de flesta föräldradagarna. Även fast båda föräldrarna vill vara hemma lika mycket så är ekonomin en avgörande faktor. Skulle det inte finnas ett tak för inkomstnivån så skulle föräldrapenningen bli betydligt högre för de som har en hög inkomst, då skulle förmodligen flera föräldrar ha dagarna mer jämnt fördelade.

Samtidigt så har det blivit mer jämställt genom åren när det gäller uppdelningen av föräldradagarna. Allra helst om man ser hur det var förr, då var kvinnan hemma med barnen och mannen jobbade för att försörja familjen.

Detta är ett högaktuellt ämne som diskuteras flitigt i media, mellan kollegor, vänner och framför allt i hemmet om dessa föräldradagar. Även på regeringsnivå är detta en av de mest centrala jämställdhetsfrågorna. Att det över huvudtaget finns ett tak för inkomstnivån kan tyckas märkligt, alla betalar ju ändå skatt på hela sin inkomst.

I en motion till riksdagen (2014/15:84) så tar kvinnorna ut drygt tre fjärdedelar av dagarna. Under småbarnsåren är kvinnors andel ännu större, 90 procent under det första året och 82 procent upp till barnets tvåårsdag. Detta vet arbetsgivarna och det kan finns med vid rekrytering, lönesättning och beslut om befordran eller fortbildning för kvinnor i fertil ålder. Inte att arbetsgivarna medvetet vill diskriminera men det kan vara en avgörande faktor. Enligt undersökningar från bland annat Göteborgs universitet visar att många arbetsgivare är direkt negativt inställda till att män tar ut föräldraledighet. En intressant detalj i det hela...
 


Om författaren
Om artikeln

Publicerad: 17 mar 2015 16:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: