sourze.se

Chefer ska stå till svars inom vården!

För länge har chefer och klinikledningar kunnat stå bakom och agera flaskhalsar för att kunna spara pengar!

Kommentarer

Arbetet för hemlösa motverkar sitt syfte

"Socialstyrelsen och Boverket menar att det till och med kan vara en belastning att ha en bostad genom socialtjänsten, eftersom risken finns att man efter det aldrig blir godkänd som hyresgäst med eget förstahandskontrakt."

Kommentarer

Låg utbildning högt kolesterol

Överviktiga runt om i världen ojar sig om genetisk belastning när det till syvende och sist handlar om sviktande självdisciplin.

Kommentarer

Ayan Hirsis korståg mot Islam

Ayan hirsis korståg mot Islam är en belastning på de moderata politikerna i Europa som vill föra en konstruktiv dialog mellan Islam och väst samt integrera muslimerna i de europeiska samhällena.

Kommentarer

Arbetardrägg versus överklassvin

Att vara ett barn i en ekonomiskt välbeställd familj och dessutom kanske bo i ett så kallat "fint" område är otvivelaktigen en ärftlig belastning om man vill bli tagen på allvar i vissa sammanhang.

Kommentarer