sourze.se

Ayan Hirsis korståg mot Islam

Ayan hirsis korståg mot Islam är en belastning på de moderata politikerna i Europa som vill föra en konstruktiv dialog mellan Islam och väst samt integrera muslimerna i de europeiska samhällena.

Den 23 maj 2005, publicerades det i GT och Expressen en förkortad version av en artikel skriven av den somalisk födde, numera Holländske liberale parlamentarikern, Ayan Hirsi. I hennes nyutkomna bok som artikeln är baserad på vanhelgar hon Islam och muslimerna. I den här artikeln kommer det att bemötas några av hennes anklagelser mot Islam. Vidare kommer det att svaras frågan om vem som tjänar mest på att hon får det mediala utrymmet som hon åtnjuter och vem som förlorar på det. Till sist, artikeln avslutas med att Ayan Hirsis korståg mot Islam och dess anhängare kommer att skapa ännu mer konfrontationer mellan Islam och väst där de ensamma vinnarna är hennes vapendragare som den kristna högern och liberalerna.

Enligt Ayan Hirsi har hennes hat mot Islam sitt ursprung i hennes hemland. Hennes nomadiska föräldrar arrangerade äktenskap för henne med en betydligt äldre man som var deras bekant. Detta var enligt henne Islams fel. Hennes resonemang är att allt som görs av okunniga anhängare till Islam skall kopplas till Koranen. Ayan Hirsis kritik mot Islam är minst sagt onyanserad och dömer ut Islam som religion istället för att kritisera vad begåtts av dess anhängare. I det kristna Europa, till exempel, kvinnor och män som har varit offer för incest, pedofili och diskriminering anklagar inte kristendomen för att förorda dessa vansinnigheter. Vidare när det gäller kritiken mot kristendomen skiljer man mellan vad religionen säger och vad dess anhängare gör. På det sättet separerar man det kristna budskapet från vansinnigheter som begåtts av dess anhängare. Emellertid för Ayan Hersi är det omvända som gäller för Islam, nämligen att allt som muslimerna gör, inklusive hennes nomadiska föräldrar, kommer från Koranen. Hon vill tydligen att till varje pris smutskasta den religion hon engång tillhörde för att tillfredställa hennes liberala och kristna fundamentalistiska trosfränder.

Det är främst dessa två grupper - den liberala och kristna högern - som tjännar mest på Ayan Hirsis korståg mot Islam. Deras gemensamma intresse som är att bekämpa Islam från olika håll har förenats i Hirsi. Liberalerna ser Islam som en reaktionär religion medan den kristna högern ser det som sin ärkefiende som måste motarbetas. På samma skäl utgör dessa grupper förtruppen i George Bushs korståg mot Islam som är förklädd under benämningen kriget mot terrorn. Däremot är hon ett hot mot muslimernas integration i de europeiska samhällena. Hennes hysteriska hat mot Islam tjännar inget syfte och leder bara till mer konfrontation och missförstånd mellan den islamiska och västvärlden. Yttrandefriheten i all ära men det Ayan Hirsi gör är inte bara hets mot folkgrupp utan mot en världsreligion. Förvisso är det viktigt att ha en öppen och konstruktiv dialog mellan Islam och väst men hetsande agitatorer som Hirsi bara gör en redan inflammerad stämning värre. En viktig detalj i den här debatten är att Islam har varit i Europas hjärta för mer än åtta hundra seklen och som det ser ut nu kommer den att vara här i all överskådlig framtid. Därför är det framsynt av Europas intellektuella och politiska ledare att släppa fram samt skapa forum för folk som vill framföra en konstruktiv och sansad dialog mellan Islam och väst. Släppar man fram demagoger och hatets förespråkare som Ayan Hirsi då är risken stor att missförstånden och fördömarna frodas. Vilket kommer att skapa ett samhälle som ingen vill leva i


I hennes nyligen publicerade bok påstår hon att hon sedan hon kom till Europa började se med mer kritiska ögon på den religion hon föddes i. Med hennes egna ord, hon "upptäckte tre viktiga element i islam" som hon blev missnöjd med. I korthet är dessa tre element enligt Ayan, att muslimernas förhållande till Gud är baserad på fruktan och skräck i stället för kärlek, att muslimerna ser profeten Muhammed som levde på 700-talet som sin inspirationskälla och därför följer dagens muslimer seder och bruk från 700-talet; och det tredje elementet som Ayan Hirsi plötsligt upptäckte är att Islam moraliserar om sexualiteten och att kvinnorna inte är frigjorda det vill säga att de inte är tillåtna att ha sexuella kontakter utanför äktenskapet. Förvisso är det tredje och sista påståendet rätt och riktigt och gäller båda kvinnor och män medan de andra två är halvsanningar. I den islamska gudstron är att Gud både bestraffar och belönar beroende på ens gärningar. Vilket betyder att han är kärlekens och rättvisans Gud. Vidare följer muslimerna Koranens och profet Mohammads universella och tidlösa budskap samtidigt som det råder flexibilitet och förnyelse i det praktiska livet. I hennes påståenden valde Ayan Hirsi att blanda ihop halvsanningar och misstolkningar. Retoriskt sätt vet man att halvsanningar och förvridna sanningar har bättre genomslagskraft än rena lögner.

Dessutom, är Ayan Hirsi imponerad av den västerländska kulturen och dess vetenskapliga och teknologiska framgångar i vilket hon kontrasterar med muslimernas efterblivenhet inom dessa områden. Vidare motiverar hon muslimernas efterblivenhet med följande ord; Att vi muslimer är mentalt och materiellt eftersatta beror till kanske största delen på den sexualmoral som vi har insupit med modersmjölken. Här är det egentliga budskapet som Hirsi vill framföra i sitt korståg mot Islam. Den sexualmoral som Ayan Hirsi vill att vi muslimer ska adoptera för att komma ikapp med väst är den fria och ohämmade sexualmoralen som har vuxit fram som ogräs i den västerländska civilisationens trädgård. Alltså, hon vill att vi muslimer skall konsumera den västerländska civilisationens ogräs och dess giftiga avfall i stället för dess grundpelare såsom vetenskapen, teknologin och inte minst demokratin. Först anklagar hon oss muslimer för efterblivenhet och sedan ordinerar hon fel medicin. Kanske vet hon inte vad hon säger ty hennes trosfränder som de kristna fundamentalisterna och den liberala högern föreskriver henne vad hon skulle säga och hur hon skulle säga det. Faktum är att Ayan Hirsi varken vill befria kvinnor mentalt eller materiellt i den muslimiska världen utan hon vill befria deras kroppar från kläder. Med andra ord hon bekämpar slöjan och den reglerade sexualiteten. Ayan Hirsi blev nämligen förgiftad av den västerländska kulturen och dess fascination av nakenhet och oreglerad sexualitet. Hur annars skulle en sansad människa tolka hennes ord att allt som muslimerna lider av såsom fattigdom, krig, totalitära ledare och invasioner av främmande makter i hennes mening beror på den sexualmoral som vi muslimer har; som man säger Galenskap förekommer i olika former.

Förutom Ayan Hirsi som börjar bli ökänd snarare än känd, finns det två andra somaliska kvinnor som är kända i väst, fotomodellerna Iman och Waris Dirie. Inom modevärlden, råder det hårda krav såsom en viss längd, smalmidjemått och kroppssymmetri. Iman och Waris kvalade in och blev därmed världskända för sina hel eller halvnakna bilder. Däremot var Ayan Hirsi mindre lämpad till modevärlden och började istället satsa på annat. Tyvärr har hon upptäckt den kortaste och lättaste vägen till berömmelse i väst, inte minst efter 9/11: att vanhelga Islam och dess anhängare. Till skillnad från modevärldens hårda krav behöver bara de destruktiva islamkritikerna uppfylla tre grundläggande regler för att få gehör i väst. Det första är att islamkritikerna bör ha sitt ursprung i ett muslimskt land och skall kunna utrycka sig någorlunda hyfsat, med andra ord islamkritikern bör vara en före detta muslim, helst en kvinna; det andra är att han/hon skall kunna återvinna den gamla västerländska kritiken och propagandan mot Islam och adopterar den som sin egen; och det tredje är att han/hon ska våga säga denna propaganda öppet. Därefter är belöningen lättköpt ära, rikedom eller hög position som i Ayan Hirsis fall. I Holland, där hon bott sedan i början av nittiotalet, försågs hon med en plattform för att framföra sitt fanatiska hat mot Islam och dess anhängare. Inte nog med det, numera finns det en hel armé bakom henne som publicerar och sprider hennes anklagelser mot Islam samt främjar hennes PR. Hon får all denna publicitet inte på grund av att hennes artiklar, föredrag och skrivelser har något akademiskt eller litterärt värde utan hennes understödjare vill åstadkomma den optimala spridningen av hennes ‘förtal’ av Islam och muslimer. Själv blir jag inte förvånad om någon kristen fundamentalist eller liberal journalist kandiderar henne för Nobel pris i litteratur eller annat förnämligt pris. Redan nu är hon en anlitad föredragshållare bland dessa kretsar.

I höstas blev hon dödshotad efter att ha skrivit manuskriptet till en film som skändade Koranen. I samband med det flögs hon ut till en hemlig plats i USA under det officiella skälet att hon var säkrare där. På sin hemliga plats mötte hon med största sannolikhet amerikanska hemliga agenter och experter på psyklogisk krigsföring som förfinade hennes retorik och förolämpningsmetoder mot Islam. De amerikanska agenterna hade sett henne som en "tillgång" i samband med Bushs så kallade "war on terror". För Bush och den kristna högern i USA är Ayan Hirsis främsta merit att hon, med sina ogrundade anklagelser baserade på fanatiskt hat mot Islam, vågar säga öppet vad de kristna fundamentalisterna i Amerika och den liberala högern i Europa skulle ha sagt om Islam. Därför blev hon samtidigt både hjälte och helgonförklarad i dessa kretsar. Å andra sidan är hon en belastning på de moderata politikerna i Europa som vill föra en konstruktiv dialog mellan Islam och väst samt integrera muslimerna i de europeiska samhällena. I Europa vet man likafullt, att Islam är en världsreligion som ständigt ökar i vikt trots den destruktiva kritiken och mediernas demonisering av muslimerna. Vad det gäller hatets förkunnare som Ayan Hirsi och Salman Rushdie kommer de att förpassas till glömskan och världshistoriens sophög där de hör hemma.


Om författaren

Författare:
Mahdi Farah

Om artikeln

Publicerad: 16 jun 2005 13:57

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: