sourze.se

Låg utbildning högt kolesterol

Överviktiga runt om i världen ojar sig om genetisk belastning när det till syvende och sist handlar om sviktande självdisciplin.

Det finns mycket intressant statistik som belägger det faktum att den fete missköter sig kopiöst. Man kan, om man vill skoja till det, säga att mitt intresse för denna fråga är omättligt.

Trots massiva insatser från de fetas lobbyorganisationer säkert finansierade av snabbmatskedjorna så har man bara kunnat peka på ett par futtiga genetiska påståenden i andra riktiningen. Det faller på sin egen orimlighet att fetman BARA skulle vara avhängig av genetik. Att de där dagliga tiotalet burkar läsk och den där extra påsen med mini-snickers inte alls påverkar din BMI. Att personen inte rör på sig. Nej det är DNA-koden som ställer till det. Yeah right mr Fetto!

Statistiska Centralbyrån, SCB, presenterade för inte så länge sedan uppgifter om hur utbildning påverkar våra köpvanor. Och resultatet, som gäller år 2003, är att lågutbildade lägger ner mer pengar på kött, korv och korvpålägg.Högutbildade däremot föredrar grönsaker och utemåltider. Dessutom är de mer benägna att punga ut för alkohol, personlig hygien, kläder och skor, bostad, lokalresor, fritid och kultur. Nu är ju det här inte så konstigt eftersom de högutbildade i snitt tjänar mer pengar än de lågutbildade. Den enda utgiftsposten där lågutbildade lägger ner mer pengar i absoluta tal är just kött, korv och korvpålägg.

SCB har också studerat hur utgifterna skiljer sig mellan hög- och låginkomsttagare. Inte oväntat spenderar höginkomsttagaren mer pengar än låginkomsttagaren. Höginkomsttagarens utgifter är högre än låginkomsttagarens på alla områden förutom två - tobak och fast telefoni som det visar sig att hushåll med låga inkomster lägger ner en större summa pengar på. Undersökningen baserar sig på 2.270 hushåll i landet som har fått föra kassabok över sina utgifter under en period.

Vad ser vi då i SCB:s sifferdjungel?

Jo, ett korvätande, tobaksmissbrukande fetto som sitter i telefonkö till försäkringskassan.


Om författaren

Författare:
Olav G Enberg

Om artikeln

Publicerad: 07 mar 2007 14:54

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: