sourze.se

Vi behöver varandra

Hur ska vi komma förbi all smutskastning och lösa problemen vi har?

Kommentarer

Bygg nya kärnkraftverk i Karlshamn

Sverige behöver nya kärnkraftverk för att pressa elpriserna till vår basindustri. Att köpa kraftverk i EU är en helt förkastlig politik. Att bygga ny kärnkraft i vårt land ger många arbetstillfällen.

Kommentarer

Vi behöver olika religioner

Frälsningsläran kan helt och hållet förklaras i psykologiska termer.

Kommentarer

Antalet fängelser behöver fördubblas?

Fängelseverksamhet är dessvärre en tillväxtbransch.

Kommentarer

Var är knappen?

Vart tar alla små knappar vägen när jag behöver dem?

Kommentarer

Demokratin behöver sin svamp

Varken orkidéer eller demokratier kan växa och frodas utan hjälp.

Kommentarer

Pengar

Den som betalar 0 procents ränta behöver bara betala sitt hus en gång. Men vi betalar gladeligen våra hus två och tre gånger utan att veta bättre.

Kommentarer