sourze.se
Artikelbild

Svenska hjältar

Nationer behöver hjältar. Makthavare har sett fördelar i att skapa dem och styra personkulten för att bevara rådande ordning och korrekta ideal.

Det finns ett behov av hjältar. Människor har behov av förebilder som förkroppsligar mod, rättrådighet, styrka och andra positiva egenskaper. Att höja individer till ett högre plan, tona ner mänskliga drag och framhäva övermänskliga.

Nationer behöver hjältar. Makthavare har sett fördelar i att skapa dem och styra personkulten för att bevara rådande ordning och korrekta ideal. Därför blir statyer resta.

Men världen är dialektisk, tes motsägs av antites. Människor ifrågasätter, hjältar omvärderas och ibland blir monument nedrivna.

En svensk hjälte var Raoul Wallenberg. Det har gått ett Wallenbergår över Sverige, över hela världen. Det har inrättats muséer, rests monument och vi kommer att få en årlig Wallenbergdag. I media har Wallenbergs mod och rättrådighet lovordats.

Ganska reservationslöst kan man tycka. Wallenberg var känd för sina affärsintressen och finansiella transaktioner som han bedrev in i det sista och vilka han också bedrev mot den svenska ambassadens förbud. Det är också känt att Wallenberg, när ryssarna stoppade honom, färdades i en bil full av värdeföremål för miljontals kronor. Som anförtrotts honom, som det sades, av judar vilka han försett med svenska skyddspass.

Det är ironiskt att Wallenberg, enligt Wilhelm Agrell, skall ha blivit förrådd till ryssarna av en jude. Kanske en som känt sig bedragen av honom. Det är än mer ironiskt om Wallenberg också blev avrättad av en jude, som Arkadij Vaksberg påstår i sin bok om Alexandra Kollontay.

Den svenska regeringens uppfattning lär emellertid ha varit att Wallenberg skott sig på de utsatta judarnas bekostnad, betraktat honom som en svindlare och därför agerat så lamt i förhandlingar med ryssarna.

En annan svensk hjälte är Folke Bernadotte. Under hans ledning räddades 15 000 koncentrationslägerfångar från förintelse och han stupade under sin kamp för att skapa fred mellan Israel och Palestina. Hans gärning är mindre känd, till hans ära reses få monument och någon Folke Bernadottedag kommer vi nog aldrig att få.

Det är de som har makten som styr över vilka idoler som skall lanseras, och som låter media slimma och trimma individer för att passa in i våra föreställningar om hjältar. Men det är vi som väljer om vi skall acceptera deras gloria.


Om författaren

Författare:
Jan Wiberg

Om artikeln

Publicerad: 10 jan 2013 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: