sourze.se

Värna om din ätt

"Nej, att ha samma efternamn och vara släkt med varandra på långt eller kort håll, kan ju vara roligt i sig, men än roligare vore det med en total sammanhållning svenska folket emellan, likt sammanhållningen som invandrare är mer än måna om."

Kommentarer

Att vilja vara som andra

Olika är våra önskemål i livet och de förändras med åldern

Kommentarer

Att bli betraktad som en idiot

Jag är gravid. Därmed har min existens reducerats. Från att ha varit en självständig person/akademiker/kvinna, blir jag numera betraktad som ett korkat barnaväntande objekt.

Kommentarer

Att tänka hur tanken tänker

Tankeväckande funderingar.

Kommentarer

Att bryta isoleringen

Mina erfarenheter av hur man tar kontakt med andra.

Kommentarer