sourze.se
Artikelbild
Fler bilder
Artikelbild

Konsten att mata folk med idioti

För att skydda amningen beslutade WHO förbjuda all reklam för bröstmjölksersättning. Nestlé, med förgreningar över hela världen, har dock via en aggressiv marknadsföring av bröstmjölksersättning i tredje världen brutit mot koden gång på gång.

Tillgången till rent vatten är enligt FN en grundläggande mänsklig rättighet och de flesta håller förstås med om detta. Dock inte alla. Den schweiziska livsmedelsjätten Nestlés styrelseordförande, Peter Brabeck-Lethmate hävdade nämligen i en intervju 2005 att det inte borde vara det utan att man istället borde privatisera världens vattenresurser. Tanken att vatten, jordens viktigaste råvara, skulle vara fritt och tillgängligt för alla ansåg Brabeck-Lethmate vara extrem. "Vatten är en matvara som alla andra och som vilken annan vara som helst borde det därför ha ett marknadsvärde", 1 förklarade han. När media uppmärksammade saken reagerade många förstås med förfäran, varpå Brabeck-Lethmate gick ut och hävdade att det var taget ur sitt sammanhang. Det argumentet förefaller dock ihåligt eftersom citatet byggde på en intervju med honom i ett längre klipp ur dokumentären "We Feed the World".I programmet talade Brabeck-Lethmate även om vad han ansåg vara "hyckleriet" hos de som påstår att organiskt producerad mat skulle vara bättre än genmodifierad, vilket han anser helt ofarligt. Alla håller dock inte med. I en studie presenterad vid "Days of Defense Against Environmental Hazards" i Ryssland hävdade forskare från "National Association for Gene Security" och "Institute of Ecological and Evolutional Problems" att djur som matats med genmodifierad föda, GMO, med tiden utvecklar en oförmåga att reproducera sig. I en undersökning där man använt hamstrar som försöksobjekt matades en grupp djur med vanlig mat, en med soja som inte innehöll GMO, en tredje med ett visst innehåll av genetiskt modifierade organismer och en fjärde med en ökad mängd GMO. Efter generationer av avel så kunde forskarna konstatera att ungar som åt GMO så småningom blev helt sterila. 2

Nestlé är även innestlat blink i att pracka på spädbarn i tredje världen bröstmjölksersättning via flaskmatning. Redan 1973 publicerade The New Internationalist en exposé över Nestlés marknadsföring och beskrev hur de manipulerat mödrar i tredje världen att ge sina barn bröstmjölksersättning istället för att amma dem. 3 Föreställningen att det skulle vara bättre att ge barn mat på flaska istället för via bröstet kan dock spåras ända till 1896, när Women Sanitary Inspectors Association, som senare bytte namn till Health Visitors Asscociation, i ambitionen att utbilda "okunniga mödrar" fick dem att börja tvivla på sin förmåga att ta hand om sina barn utan "professionell" medicinsk hjälp. 4 I tredje värden, länge kolonialiserat av eliten i väst, och med dålig kvalitet på vattnet, skulle detta senare få allvarliga konsekvenser.

Amning ger den absolut bästa starten i livet ur hälsosynpunkt på både kort och lång sikt för alla barn och är direkt livsviktigt i framförallt låginkomstländer. FN:s världshälsoorganisation WHO och barnfond UNICEF uppskattar att 1,5 miljoner barn per år dör på grund av att de inte ammas. För att skydda amning beslutade WHO därför förbjuda all reklam för bröstmjölksersättning med stöd av den internationella koden för marknadsföring av bröstmjölksersättning från 1981. Nestlé, med förgreningar över hela världen, har dock via en aggressiv marknadsföring av bröstmjölksersättning i tredje världen brutit mot koden gång på gång.5 Rapporter visar att de får dubbelt så många klagomål som andra barnmatsföretag och det pågår en bojkott av dem i 20 länder ledd av IBFAN - International Baby Food Action Network. Brabeck-Lethmate tilldelades anti-priset Black Planet Award 2007. 7

I boken "Third World Health: Hostage to First World Wealth" skrev professor Theodore MacDonald om hur Nestlé i början av 2000-talet även utnyttjade AIDS-rädslan och överdrev risken att drabbas via amning, för att saluföra modersmjölksersättning.6 Professor MacDonald visar också hur storföretag som Nestlé och banker i väst utnyttjar och profiterar på tredje världens folk. "De flesta av de fattiga länderna på jorden bär upp bankernas aktieägare i ett fåtal rika länder", skriver han. "Det är dessa handelsförbindelser som till stor del står för deras vidriga normer för inhemsk hälsa. Deras hälsa offras för rikedomen hos våra banker och företag".8

MacDonald påpekar även att nedgången i hälsa i dessa länder i stor utsträckning hänger ihop med de stora justeringar de tvingats göra av sina inhemska program för att få utländskt bistånd. Sådana snedvridningar leder ju till en massiv skogsskövling, föroreningar av ländernas floder och vattenkällor, krig och även upphävande av arbetarnas rättigheter, säger professor McDonald, som även beskriver hur den Internationella valutafondens politik skadar länderna i Afrika, Asien och Latinamerika och i vissa fall. bland annat bidrar till förstörelsen av deras primärvård.

Lyckligtvis går det ju att påverka saker. På sin svenska hemsida skriver Nestlé idag att WHO uteslutande rekommenderar amning under de första sex månaderna även om det förstås borde vara ännu längre, och hävdar att de helt stöder detta, liksom fortsatt amning i kombination med introduktion av en varierad kost enligt råd från barnhälsovården. På Nestlés hemsida i till exempel Sydafrika skriver de att de stöder den internationella koden för marknadsföring av bröstmjölksersättning och efterföljande WHA resolutioner som syftar att skydda och främja amning. Det här är förstås positivt, om man lever upp till det.

En viktig del i att skapa goda förutsättningar för oss själva och andra är ju att göra rätt val i livet. Dessa exempel visar, att ju bättre kunskaper vi har, desto större är också chansen för oss att välja bort dåliga produkter och information, till förmån för bättre. Kort sagt att vi gör det svårare för de som vill mata oss med idioti och att vi blir bättre på att ta hand om vår egen och andras hälsa.Källor:

1 We Feed the World, Erwin Wagenhofer , 2005. Se även: Nestlés ordförande: Vatten borde inte vara en rättighet , Dagens Industri, 2013-04-22. http://www.di.se/artiklar/2013/4/20/nestles-ordforande-vatten-borde-inte-vara-en-rattighet/

2 GMOs cause animals to lose their ability to reproduce, Russian scientists discover , Natural News.com August 06, 2012 by: Jonathan Benson, http://www.naturalnews.com/036710_GMO_animal_experiments_infertility.html


3 Every Parent Should Know The Scandalous History Of Infant Formula Jill Krasny, The Business Insider, June. 25, 2012. Se även: Babies Means Business, The New Internationalist, Issue 110, April 1982.

4 Theodore H. MacDonald, "Third World Health: Hostage to First World Wealth", Radcliffe Publishing Ltd, 2005, sid.122

5 Theodore H. MacDonald, "Third World Health: Hostage to First World Wealth", Radcliffe Publishing Ltd, 2005, sid.128-30

6 Theodore H. MacDonald, "Third World Health: Hostage to First World Wealth", Radcliffe Publishing Ltd, 2005, sid. 130-31

7 Overview of the Nestlé Boycott. IBFAN - International Baby Food Action Network. http://www.ibfan.org/fact-nestle.html


8 Theodore H. MacDonald, "Third World Health: Hostage to First World Wealth", Radcliffe Publishing Ltd, 2005, sidan 2


Om författaren

Författare:
Michael Delavante

Om artikeln

Publicerad: 28 maj 2013 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: