sourze.se
Artikelbild

Trygghetsboenden - kommunernas populära spargris

Många äldre har slitit under hela sina liv. På ålderns höst skulle de få njuta sitt otium. Istället blir många av dem kommunala sparobjekt.

Vi står inför stora utmaningar när det gäller äldreomsorgen. Kommer vi att kunna erbjuda en värdig vård och ett värdigt boende? De äldre dementa eller de som av andra skäl önskar komma till ett äldreboende i gemenskap med andra har idag ingen valfrihet. Det har, under lång tid och med accelererande hastighet, gått en våg över landet där man avyttrar eller omvandlar äldrebonden till trygghetsboenden.

Trots att Socialstyrelsen i sitt yttrande över Äldreboendedelegationens slutbetänkande "Bo bra hela livett - SOU 2008:113" länk varnade för det. "Socialstyrelsen instämmer i delegationens bedömning att seniorboende och trygghetsboende ska ses som resurs på den allmänna bostadsmarknaden." Alltså inte ersätta äldreboenden eller servicehus. Trygghetsboenden är bra så längre krafterna räcker. Och om de äldre har råd att bo där.

Bara i år handlar det om att drygt 1 700 särskilda boenden i landet ska byggas om till så kallade trygghetsboenden, med mindre personal, mindre service och mindre kostnader för kommunerna, enligt Boverket. Trygghetsboenden har blivit en populär spargris för kommunerna.

100-åriga Anna från Jokkmokk har varit en av dessa spargrisar. Hon ansökte om att få komma till ett äldreboende. Men kommunen ansåg inte hennes behov som tillräckligt stora. Dottern grät när hon öppnade brevet där Förvaltningsrätten gav Anna rätt till äldreboende. "Som mamma har kämpat!", sa dottern. En 100-årig måste alltså kämpa för att få komma till ett äldreboende sina sista år.

I Dagens Samhälle nr 15/2012 kunde vi läsa att Luleå kommun skulle dra ner på kostnaderna för äldreboenden rejält. "Med fler trygghetsboenden tänker t.ex. Luleå kommun dra ner de framtida kostnaderna för äldreomsorgen med 120 miljoner kronor - per år." De äldre, ensamma och svaga blir alltmer kommunernas verkliga klipp.

Istället borde äldreboenden och servicehus rustas upp och bevaras. Det behöver byggas olika former av mellanboenden med till exempel servicehusens funktion. Boenden där de äldre ofta är uppe på dagarna men behöver tryggheten om de faller, får andra besvär som en följd av sina diagnoser eller där de vill slippa ensamhet och ingå i en social gemenskap med andra.

Stram budget gör att alltfler äldre nekas boende. Nekas boende gör också Lillemor. "En grupp som är särskilt utsatt är gamla som trots stora funktionsnedsättningar bor kvar hemma med hjälp av hemtjänst", säger Yngve Gustafson, äldreforskare vid Umeå Universitet. "Många gamla är fångna i sina egna hem och väldigt utsatta."

"Man skäms, vi pratar om valfrihet, men den här gruppen är helt utan möjlighet att utöva någon form av valfrihet", konstaterar Yngve Gustafson. Läs: Lillemor vägras plats på äldreboende

Många äldre vill bo hemma så länge som möjligt. Då ska de få göra det. Men de ska också ha möjlighet att få välja. Även korttidsplatserna, återhämtningen mellan sjukhuset och hemmet eller om livet därhemma tillfälligt inte fungerar blir allt färre. Prioriteringarna allt hårdare.

Det pågick stambyte i huset hos 91-årige Gustav i Nacka. Han bad att tillfälligt få komma till en korttidsplats. Kommunen sa nej. Gustav hade ingen som kunde tala för sig. En 93-årig dam som också bor i huset fick ett liknande avslag. Men släktingar överklagade och förvaltningsrätten biföll direkt. Gustavs bostadsrättsförening vände sig då först till kommunen, sen till media. Gustav får bo utan vatten och toalett.

Den politiska vägen förefaller på många håll svårframkomlig. I kommun efter kommun har man tagit bort eller omvandlat äldreboenden till trygghetsboenden. Oftast är man överens över blockgränserna. Eller höjer få röster i protest.

Och politiker och tjänstemän överröstar varandra om att säga att de äldre vill bo i trygghetsboenden. Inte äldreboenden. Det framgår också av tertialbokslut och handlingar. Men de talar inte om vad "trygghetsboenden" innebär. De förlitar sig på att namnet bär. Även biståndshandläggarnas arbetssituation går ofta ut över äldre länk. I Stockholms stad går dock S, V och MP mot strömmen. De säger att servicehusen ska vara kvar.

Vad kan allmänheten, vi, då göra? Jo, vi kan väcka opinion mot den nedläggning eller omvandling av äldreboenden som nu pågår. En dag är vi själva där - om vi får leva. Sedan millenniumskiftet har antalet särskilda boenden minskat med 40 procent ABC-TV nov.

Socialstyrelsen bör utreda hur många äldreboenden och korttidsplatser som avyttrats de senaste 10 åren i landet. Omvandlingen av äldreboenden och servicehus, ibland nedläggning, är ingen självgående process. Det styrs av politiska beslut.


Om författaren

Författare:
Eivor Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 12 dec 2012 06:00

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: