sourze.se
Artikelbild

Sverigedemokraternas grundsyn: Människan föds till rasist

Jag undrar hur många som har orkat sätta sig och läsa, noggrant, vad Sverigedemokraterna har antagit som sina officiella åsikter, de som antogs vid partiets Landsdagar i november 2011. Alla borde göra det. Jag har börjat.

Anna Hedenmos intervju med Jimmie Åkesson i SVT:s Agenda i söndags var kanske den första jag har sett där SD-ledaren ett tag låg lite i underläge. Det var när Anna Hedenmo refererade till vad hon benämnde som Sverigedemokraternas "invandrarpolitiska program" och läste upp följande citat därur för Jimmie Åkesson: "Svensk är den som har en helt övervägande svensk identitet, och som av sig själv och av andra svenskar uppfattas som svensk."

Efter en stunds försök till försvar av citatet säger Jimmie Åkesson att han "inte vet om den där skrivningen ens finns med i något program längre". Men Anna Hedenmo står på sig; "Jo, jag läste det alldeles nyss!"

Sanningen är att Jimmie Åkesson har rätt, citatet kommer från Sverigedemokraternas "Invandringspolitiskt program" som antogs vid partiets riksmöte den 19 maj 2007, det finns däremot inte med i partiets nya principprogram som antogs vid partiets så kallade Landsdagar den 26 november 2011. Dck ska sägas att 2007 års "Invandringspolitiskt program" faktiskt ligger kvar på Sverigedemokraternas hemsida, som nedladdningsbar PDF. Jag hade önskat att någon hade gått igenom det med Jimmy Åkesson på bästa sändningstid inför valet 2010.

Men, annu en gång klantar sig alltså etablerade journalister hos de största medieföretagen, när de försöker avslöja Sverigedemokraterna som rasistiskt. Det är märkligt, å ena sidan verkar den församlade traditionella medieeliten ha detronisering av Sverigedemokraterna högst på sin priolista, ändå kan de inte få till det de gånger de får chansen. Det gör mig irriterad, ska man argumentera bort Sverigedemokraterna från riksdagen måste man skärpa sig och vara stringent, annars öppnar man för Sverigedemokraternas försvar där de kan hävda, till exempel, att "så där har vi inte sagt". Även Svenska Dagbladet gjorde en detaljmiss - på sin förstasida !- i förra veckan, där man hävdade att de filmklippsaktuella Sverigedemokraterna hade "skrikit" hora. Jag undrar om Sveriges nästa största morgontidnings journalister ens orkat se filmklippen ifråga innan de tilläts skriva på tidningens förstasida.

Nå vad står det i den 2011 reviderade versionen av vad Sverigedemokraterna på sin hemsida rubricerar som "Våra åsikter", som Anna Hedenmo kunde tagit upp med Åkesson istället?

Vad sägs om det här citatet: "Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ’folk’ i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket..."?

Skrivningen förklarar ju det Erik Almqvist säger till Soran Ismail i filmklippet från sommarnatten 2010: "Det här är mitt land!". Almqvist tycker helt enkelt att Ismail tillhör ett annat folk, att han inte är svensk.

Även följande citat, ur 2011 års Principprogram, förklarar Almqvists agerande: "För att nämna några konkreta exempel så menar vi bland annat att de flesta människor är sociala och kollektiva varelser som har ett nedärvt behov av att tillhöra en större gemenskap, att de flesta människor primärt identifierar sig med andra individer som påminner om en själv och att de flesta människor har lättare att visa solidaritet och empati med individer som man upplever är en del av samma gemenskap som man själv tillhör."

Här försöker sig alltså Sverigedemokraterna på en vetenskaplig förklaring till varför Erik Almqvist inte känner solidaritet och empati med Soran Ismail. Jo, det är nedärvt i Almqvists blod att inte känna gemenskap med Soran Ismail, eftersom Ismail inte ser etniskt svensk ut. Eller rakt ut: Människan föds till rasist.

SD menar i sitt nya Principprogram, att de har en annan människosyn än de andra partierna: Socialister och liberaler "...betraktar i hög grad människan som en i grunden god och förnuftig varelse, som förutom sin medfödda godhet och rationalitet kan liknas vid ett tomt blad eller en konturlös lerklump, och som formas enbart av den miljö och den sociala kontext hon möter under livets gång." .

SD själva tillskriver sig "...en mer nyanserad och därmed också en mer realistisk människosyn ...//... Vid sidan av att vi inte tror på teorin om människan som ett tomt blad tror vi inte heller att människan i grunden är alltigenom god eller konstruktiv. Vår uppfattning är snarare att människan är både konstruktiv och destruktiv och att det inom varje människa pågår en daglig och livslång kamp mellan dessa motstridiga krafter, känslor, instinkter och drifter."

Och på basis av ovanstående försök till vetenskaplig grund, utan referens till någon forskning, sammanfattar man med följande hårresande slutledning: "Med utgångspunkt i denna syn på den mänskliga naturen blir politikens viktigaste uppgifter inte att försöka riva ned alla de strukturer och kollektiv som omger individen utan snarare att försöka skapa, stödja och upprätthålla normer, moral, lagar, sedvänjor, miljöer, beteenden traditioner och gemenskaper som hjälper individen att bejaka de goda och konstruktiva sidorna inom sig själv. Dessa system måste dock förhålla sig till, och i de fall det är möjligt också ta hänsyn till, den nedärvda mänskliga naturen och försöka kanalisera denna på ett så konstruktivt sätt som möjligt snarare än att direkt motarbeta den."

Eller fritt översatt till vanlig svenska: Eftersom vi anser det bevisat att varje människa föds till rasist och dessutom föds delvis ond, anser vi att det är bäst att försöka hålla Sverige fritt från invandrare.

Detta är den sanna bilden av Sverigedemokraternas politik, som sällan eller aldrig hörts i någon debatt eller intervju, men som står i partiets "Principprogram" och bygger på partiets alldeles egna idé om hur människor fungerar. Eller rättare sagt, det är med all säkerhet en efterkonstruktion. Den är svaret på Sverigedemokraternas egen fråga till sig själva; "Hur ska vi på ett sätt som låter vetenskapligt förklara varför vi vill bevara Sverige svenskt?"


Om författaren

Författare:
Carl Olof Schlyter

Om artikeln

Publicerad: 22 nov 2012 08:59

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: