sourze.se
Artikelbild

Hanna Wagenius: "Inte bara friskolor skall vara fria skolor"

Jag och alla som har varit elever, vet att elever inte är soldater. Vi är individer och vi vill ha frihet. Kanske är det därför som Björklunds militärerfarenheter inte lyckats piska fram en bättre skola.

När svenskarna tröttnade på Socialdemokraternas långvariga maktinnehav och valde en Alliansregering så var tillståndet i den svenska skolan en starkt bidragande faktor. Hur djup krisen var kan diskuteras, men är man ett av världens rikaste och mest framstående länder så skall man självklart också ha en av världens bästa skolor - och det kan vi konstatera att vi inte hade.

Givet detta är det inte konstigt att Alliansregeringen har genomfört en av sina absolut största reformer inom just skolans område. Tyvärr har hela reformpaketet inte varit lyckat.

Jag och alla som har varit elever, vet att elever inte är soldater. Vi är individer och vi vill ha frihet. Kanske är det därför som Björklunds militärerfarenheter inte lyckats piska fram en bättre skola. Om man röstade på ett parti som kallar sig liberalt, och sedan får en politik som handlar om att beslagta mobiltelefoner eller som samma parti kallar det på sin hemsida; "Gett lärarna de befogenheter som krävs för att upprätthålla ordning" så får man vara besviken. En liberal regering borde skapa en liberal skola som ger eleverna frihet. Elever är människor och varje människa har en rätt till frihet! Vill man ha mer av det i Sverige är man tyvärr tvungen att söka sig till en friskola, något som inte ens är möjligt i hela landet.

En stor fördel med friskolor är att de har större möjligheter än de kommunala skolorna att faktiskt ta hänsyn till eleverna i sitt uppdrag. Det måste komma alla elever till del, oavsett vilken skola de går på. För att förverkliga det måste dock ett antal reformer komma till stånd.

1. Ge elever rätt till den tid de behöver för att lära sig, så att de både kan gå vidare när de lärt sig allt de skall och får en andra chans att lära sig det de ännu inte hunnit.

Det är orimligt att den svenska skolan utgår från att alla elever ska kunna lära sig i samma takt som alla andra födda samma år. Människor utvecklas och lär sig dessutom olika snabbt inom olika ämnen i olika perioder av livet.

2. Låt eleverna vara med och bestämma hur lång tid de behöver för att klara av en gymnasiekurs eller ett skolämne.

Eleven är den som direkt berörs av sin utbildning, och måste rimligtvis också få något att säga till om i vilken takt det ska ske. En mer flexibel skola får inte bara innebära flexibilitet för ett gäng lärare som ska bestämma en utbildningsplan för den enskilde eleven, utan måste självklart också innehålla elevbestämmande.

3. Bilda lokala skolstyrelser där elever och personal kan bestämma över sin arbetsplats, och till exempel bestämma när nya läromedel behöver köpas in.

De som dagligen arbetar och studerar i skolan borde också ha en del av ansvaret för att den är så bra som möjligt - de har trots allt förstahandskunskap om dess tillstånd.

Sammantaget handlar det om att ge mer egenmakt till eleverna, och att ta hänsyn till varje individ snarare än medelvärdet av ett statistiskt utvecklingsunderlag. Det är liberala reformer som skolan behöver. 
Om författaren

Författare:
Hanna Wagenius

Om artikeln

Publicerad: 11 jun 2012 10:12

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: