sourze.se

Välfärden viktigare än finansiell spekulation

"Om man vill undvika social turbulens och oroligheter finns det faktiskt en beprövad utväg ur krisen och den är förhållandevis enkel: Istället för att låta länder gå i konkurs eller banta ner sig till svältgränsen kan man införa en bankdelningslag."

Att finansbubblor är inbyggda i det kapitalistiska ekonomiska systemet är ingen nyhet. Finansiella kriser till följd av sprickande finansbubblor är något som med jämna mellanrum återkommit under historiens lopp, alltsedan tulpansvindeln i 1600-talets Holland fram till dagens Greklandskris. Efter att Nixon-administrationen 1971 upplöste Bretton Woods-systemet och därmed frikopplade dollarn från guldet, kan man säga att västvärldens ekonomi gradvis kom att tappa fotfästet i den reella ekonomin. Steg för steg och kris för kris har vi kunnat bevittna uppkomsten av världshistoriens största finansbubbla som nu hotar att bräsera. Om krediterna hade gått till produktiva ändamål vore situationen inte så alarmerande, men skuldberget är till allra största delen är uppbyggt av något som bäst kan liknas vid spelskulder till följd av alltför vidlyftiga spekulation i allehanda finansiella instrument, derivat och dylikt – det vill säga av luft.

Att fortsätta pumpa in ännu mer likvida medel i detta bankrutta system är inte längre någon framkomlig väg, utan skulle leda till en inflationsbomb, vilket bankerna naturligtvis vill undvika. Så för att rädda bankerna förespråkas nu åtstramningar och nedskärningar av välfärden, vilket i kombination med insikten om att bankerna spekulerat bort folks pensionspengar, inte direkt är gynnsamt för folks vilja att ställa upp.

Om man vill undvika social turbulens och oroligheter finns det faktiskt en beprövad utväg ur krisen och den är förhållandevis enkel: Istället för att låta länder gå i konkurs eller banta ner sig till svältgränsen kan man införa en bankdelningslag som separerar finansiell spekulation från normal bankverksamhet, som ju är nödvändig för att den reella ekonomin ska fungera. Detta kan man göra genom att återinföra en ny version av den så kallade Glass-Steagall-lagen, som F.D. Roosevelt införde för att få bukt med dåtidens kris på 1930-talet. Genom att parallellt med denna bankdelningslag dessutom satsa på stora jobbskapande offentliga investeringar lyckads man då få västvärlden på fötter igen.

Det är glädjande att alltfler ekonomer och politiker från båda blocken både i Sverige och i övriga Europa nu börjat uttala sig för införandet av en Glass-Steagall-lag. Men en sådan lösning skulle naturligtvis svida i bankboksskinnet på dem som föredrar att vi skattebetalare ska ta smällen.


Om författaren

Författare:
Henry Söderström

Om artikeln

Publicerad: 25 okt 2011 09:49

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: