sourze.se

Oroligheter i mitt Kenya

"Det är bara synd att mitt födelseland Kenya som skötte sig så väl i så många år nu har hunnit i kapp de andra bråkiga afrikanska länderna."

Kommentarer

Karl XII-firandet år 2006 - en sammanfattning

Det var som vanligt oroligheter i samband med Karl XII:s dödsdag. Nynazister och aktivister mot varandra i Stockholm, Lund, Kalmar och Örebro.

Kommentarer

Spänt i Kosova efter Haagåtal

FN-styret stålsätter sig för oroligheter. För de flesta albaner är Haradinaj inkarnationen av "Drangue", en bevingad hjälte som dräper draken.

Kommentarer