sourze.se

EU - You can check out any time you like, but you can never leave!

"Precis som i Hotel California kan du checka ut men aldrig lämna unionen! Det finns helt enkelt inga bestämmelser för hur en medlem ska utvisas eller hur det ska gå till om de själva väljer att gå ur."

Welcome to the Hotel California
Welcome to the Hotel California
Such a lovely place
Such a lovely face
They livin’ it up at the Hotel California
What a nice surprise, bring your alibis

Last thing I remember, I was running for the door
I had to find the passage back to the place I was before
“Relax," said the night man, “We are programmed to receive.
You can check out any time you like, but you can never leave!"


- The Eagles, 1977


Detta är EU-syndromet av idag. Uttrycket ”smakar det så kostar det” är belysande. Det är inte en fråga om smärta eller ingen smärta, men hur mycket smärta och hur den kommer att fördelas. För att göra det ännu svårare så kan ett uppbrott kosta mer än att stanna och lida, för både svaga och starka länder. Det finns inga enkla val, inga enkla svar. Precis som i Hotel California kan du checka ut men aldrig lämna unionen! Det finns helt enkelt inga bestämmelser för hur en medlem ska utvisas eller hur det ska gå till om de själva väljer att gå ur.

Kostnaderna för Greklands utträde skulle vara förfärligt. Men så är även kostnaderna om de skulle stanna. Välj klokt. Citerar från UBS:

"... det enda sättet för ett land att lämna EMU på ett lagligt sätt är att förhandla fram en ändring av fördraget som skapar en undantagsklausul. Efter att ha förhandlat om rätten att lämna unionen så kan medlemsstaten då, och endast då, utöva sin nyligen beviljade rätt. Även om detta ytligt verkar en livskraftig lösning så finns det faktiskt några rejäla hinder."

"Förhandlingarna kommer sannolikt att ta lång tid. Landet ifråga måste ju göra detta med hela den Europeiska unionen. Alla lagar och fördrag som reglerar EU är Europeiska unionens fördrag och utgör faktiskt Europeiska unionens grundlag. Flera av de 27 länder som utgör Europeiska unionen kräver folkomröstningar vid förslag till fördragsändringar. Mitt i denna förhandlingsprocess så kan vilket land som helst lagligt lägga sitt veto. För att inte tala om folkets frustration som tar sig uttryck i uttagsanstormningar mot banker och vad som eufemistiskt kan kallas civil olydnad. "


Ett snabbt beslut om EU-utträde skulle resultera i massiva stämningar och kräva en vilja att helt enkelt köra tummen i näsan på någon europeisk domstol där avtal av alla slag måste ogiltigförklaras. Den grekiska regeringen skulle behöva stifta en "bekväm" lag som skulle kräva alla grekiska företag att betala tillbaka eurobaserade kontrakt med sin nya valuta och backa upp alla sina nationella företag, som helt enkelt inte hade acceptabel valuta att betala tillbaka lån med en guldreserv som snart tar slut.

Men sedan, hur är det med affärerna framöver? Medicinska förnödenheter? Mat? Det mest fundamentala? Du måste hitta hårdvaluta för vad du inte producerar i landet. Grekland är inte energisjälvförsörjande utan importerar mer än 70 procent av sitt energibehov. De har ett massivt handelsunderskott som nästan skulle försvinna, vem utanför Grekland skulle vilja ha den nya grekiska valutan? Delar till båtar, mediciner och kontorsutrustning? Listan kan göras lång. Kommersen skulle svacka dramatiskt och arbetslösheten skulle skjuta i höjden.

Om Tyskland skulle lämna EU skulle dess exportberoende ekonomi drabbas hårt. Det är troligt att den "nya förnyade marken" skulle stiga i värde, ungefär som den schweiziska francen, vilket skulle göra exporten från Tyskland ännu dyrare. För att inte nämna potentiella handelshinder och den allvarliga och förmodligen utdragna lågkonjunkturen som många av deras och resterande euroområdets handelspartner skulle kastas in. Tyska banker som har lånat pengar i euro, skulle tvingas använda avskrivningsbara tillgångar och kräva ett massivt statligt stöd.

Kan en kris undvikas? Ja. Men det betyder inte att det inte kommer att bli smärtsamt.

Den utomordentligt insiktsfulla och lysande John Hussman, en must-read, skrev nyligen på ett liknande tema:

”Den globala ekonomin står inför ett vägval som kräver ett beslut - Vilka kommer våra ledare att försvara? Ett val är att försvara obligationsinnehavare - befintliga ägare av misskötta banker, ur funktion perifera europeiska skuld och långivare som felallokerat kapital genom att nå på avkastning och avgifter genom att göra hypotekslån till alla som har en hjärtpuls. Försvar av dessa obligationsinnehavare kräver stramhet i de offentliga utgifterna i redan krisdrabbade ekonomier, fortsatte monetära störningar, och användningen av offentliga medel för att rekapitalisera dåliga förvaltare av kapital.”


Det alternativet tvingar fram regeringar som accepterar enorma underskott i nutid som för alltid kommer att ligga som en snara runt halsen på innevånarna i framtiden där lånegivarna sätter riktlinjerna i landet - demokratins död med andra ord. Han skriver också:

”Alternativet är att skydda det allmänna genom att fokusera på en minskning av oanvändbar skuldbörda genom att omstrukturera bolån och perifer statsskuld, som erkänner att de flesta finansiella institutioner har mer än tillräckligt aktieägarkapital och skuld till sina egna obligationsinnehavare att absorbera förluster utan att såra kunder eller motparter - men också att denna omstrukturering av skulden skulle komma att utplåna många existerande innehavare av misskött ekonomi och kommer att kräva en överföring av äganderätt och rekapitalisering av bättre nya förvaltare.”

En allmän acceptans av att banker ska få lov att falla på eget grepp och endast det friska överleva för framtiden. Prioriteringen skall vara landets bästa och inte en framtid som dikteras av Banksters globala bankägares pekpinnar.

Läs resten av artikeln här.

Tror du att världens centralbanker och viktigaste institutioner inte är oroliga?
De är enormt oroliga! De drar sig tillbaka från banklån i Europa, liksom de amerikanska penningmarknadsfonderna. PIIGS-exponering är vad alla tittar efter numera, det vill säga hur mycket lån de givit de första länderna i EU som är bra nära konkurs, nämligen Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien.
Frankrike, England och Tyskland är inte långt efter.

Låt oss titta på bara ett land. Franska banker är belånade med en summa som är fyra gånger så stor som landets BNP. Inte bankernas privat kapital, märk väl, utan HELA LANDETS ekonomiska resultat! Franska banker har totalt nästan 70 miljarder exponering till grekisk offentlig och privat skuldsättning, och det är bara till den grekiska skulden, märk väl. I huvudsak är franska banker farligt nära att vara för stora för Frankrike att hantera. Om det skulle bildas en liten fin kö utanför varje bank, av folk som ville ta ut sina bankmedel, hade det satt både bankerna och landet Frankrike på obestånd.

Glöm att detta bara skulle gälla franska eller grekiska eller spanska banker. Tror ni att tyska banker annorlunda? Nej, välj ett land i kontinentala Europa. De nästan alla drack Kool-Aid i Basel III, som sade att det inte fanns någon risk för statsskulder, så de kunde trampa på gasen för att öka vinsten. Och det gjorde de, upp till 30-40 gånger. Giriga bankirer känner inga gränser - de kommer med rasen.

Är det inte på tiden att dessa länder själva får stå till svars för sina synder och får se vissa av sina banker läggas ner och själva bli tvungna att skrapa fram pengarna? Istället för som nu ropa på hjälp från lejonkulan USA, som är själva ingenjörerna bakom detta spektakel. Att sedan deras finansminister Geithner själv spyr galla över bankerna här, gammal Goldman sachs/Federal bank-snubbe som han är – är äckligt – ja riktigt dåligt av politiker i Europa att sitta och lyssna på. Nu skall de vara snälla och fixa fram mer dollar, som de varit så duktiga på att trolla fram ur ingenstans, bankgubbarna på den privata banken Federal Reserve. Snaran dras åt runt halsen på Europas folk och pekpinnen viner i luften.

Farväl till det vi trodde var demokrati - nu är det bara en tummetott kvar.

Titta på denna graf från St Louis Fed. Det är mängden av insättningar på US Fed från utländska officiella och internationella konton, med en ränta som ligger på nära noll. Inflödet är mycket högre nu än 2008. Vad vet de som du och jag inte vet?

Vi i Sverige skall vara glada att vi gick emot politikernas önskan om EMU-inträde - ja de verkar själva vara nöjda med vårt beslut. Vilket underbart land vi har, med egen matproduktion, energi, mediciner, råvaror och en folkstam som inte låter sig luras av politikerna - det är något skall vi vara stolta över!


Om författaren

Författare:
Viking Vikingsson

Om artikeln

Publicerad: 21 sep 2011 10:30

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: