sourze.se

Fler borde jaga usla omsorgsbyråkrater

Kommuner som väljer att driva omsorgsfrågorna hårdare i valrörelserna, har allt att vinna nu när fler av oss 40-talsiter genom anhöriga har egen kunskap om hur våra gamla sköts i praktiken.

Eivor Karlssons skarpa kritik av äldreomsorgen Sourze 24/4,
"Äldre har ingen talan i snåla kommuner" ställer många fler kommunpolitiker till svars än de ansvariga i Höganäs och Gnesta. Hon illustrerade sin befogade kritik med skandalexempel från Höganäs – ett halvt ägg till frukost – och Gnesta – utebliven lutfisk till Lucia. Hon skriver:

"Det är beklämmande och oroande att sådant här händer. Vad handlar det egentligen om? Det kan väl knappast handla om ekonomi? Handlar det om politikers brist på ansvar, inlevelseförmåga och civilkurage?"


Än är det långt kvar innan vi känner oss trygga och bekväma när våra gamla föräldrar ska flytta in på äldre- eller omsorgsboende.

Eivor Karlsson gör helt rätt när hon riktar udden mot politikerna. De har visserligen inget dagligt, operativt ansvar – det ligger på berörda förvaltningschefer och det finns omdömeslösa personer i alla yrkesgrupper. Att hålla rent från sådana är dock en uppgift för politiker som i sina nämnduppdrag har beslutsansvar.

Som ordförande i Kristdemokraternas Seniorförbund i Stockholms stad och län arbetar jag just nu med en granskning av ett antal äldreboenden för att påvisa hur viktigt det är att politikerna vidareutvecklar målbeskrivningar och kvalitetsuppföljningar till gagn för de äldre som behöver kommunal omsorg. Det gäller oavsett om verksamheten drivs i kommunal egenregi eller genom anlitande av privata entreprenörer.

I höst kommer vi ger vi ut en liten folder med konkreta tips till politiker med ansvar inom den viktiga sociala omsorgen. Jag kan dock redan nu peka på tre faktorer som borde vara självklara för alla

1 Kontinuitet
Av de kommuner jag besökt hittar man de goda exemplen i kommuner som kan redovisa ett konsekvent och kontinuerligt engagemang över tid av berörda politiker. En avslutat upphandling eller en pågående verksamhet lämnas vind för våg tills det är dags för förnyad upphandling eller att uppdatera verksamheten.

2 Investeringsfilosofi
En annan framgångsfaktor är kommunens vilja att investera i verksamhet där hälso-, trivsel- och effektivitetsmål formuleras relativt konkret av den politiska ledningen jmf strama upphandlingar.

3 Valfråga
Det tycks som om vi redan nu kan dra slutsatsen att kommuner som väljer att driva dessa frågor hårt i valrörelserna har allt mer att vinna på det ju fler av oss 40-talsiter som genom anhöriga fått egen kunskap om hur omsorgsboenden fungerar i praktiken.

Utöver detta kan konstateras att de positiva exemplen jag kommer att referera till handlar om kommuner som också väl hävdar sin tätposition i andra rankinglistor såsom företagande, medborgarnas syn på den kommunala servicen, trivsamma och trygga centrumanläggningar med mera.

Det finns ingen anledning att under pågående granskningar hänga ut kommuner som utmärker sig negativt i vårt upptagningsområde. Desto mer glädjande att redan nu kunna lyfta fram två positiva föredömen, nämligen Solna och Täby norr om Stockholm.

Om vi får fler observanta medborgare som Eivor Karlsson kommer listan på goda exempel att bli allt längre – det är en politisk angelägenhet för oss alla.


Om författaren

Författare:
Ulf Lönnberg

Om artikeln

Publicerad: 29 apr 2011 11:30

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: