sourze.se

Avvakta med datalagringsdirektivet

Den 23/3 kommer EU:s rapport kring effekterna av datalagringsdirektivet i de länder som infört det. Trots detta avvaktar inte regeringen rapporten utan vill driva igenom förslaget redan imorgon, onsdag.

Johan Pehrson, Folkpartiets rättspolitiske talesman, skriver den 3:e mars följande i sin blogg:

"Den nya tekniken är allt mer en förutsättning för den grova brottsligheten. EU:s direktiv om att vissa teledatauppgifter skall sparas under en begränsad tid är ett försök att möta detta faktum. Allt med syfte att brottsbekämpande myndigheter inom EU:s medlemsländer under vissa förutsättningar ska kunna få tillgång till dessa tekniska data för att just bekämpa grova brott."


Med anledning av vad Johan skriver och då riksdagen på onsdag 16/3 ska fatta beslut om direktivets införande, har jag några frågor till Johan Pehrson.

Inför valet 2006 var allianspartierna starkt kritiska till det så kallade "Bodströmsamhället". Sedan dess har ytterligare ett stort antal olika lagar, som på ett eller annat sätt kan betraktas som lagar av samma typ som de ni då kritiserade, införts. Såvitt jag vet har inga av de lagar som Bodström stod bakom tagits bort. Uppenbarligen så är alliansen idag "Bodströmsamhällets" främsta förespråkare.

Vari ligger det liberala i detta?

Datainspektionen uttalade 2008 följande:

"Vad alla dessa förändrade regler kommer att innebära för skyddet för den personliga integriteten är mycket svårt att bedöma. Vi anser att statsmakterna måste ta ett helhetsgrepp och alltså bedöma de sammantagna konsekvenserna för integriteten av de olika förslagen."


Samma år fyllde lagrådet på med:

"Det är svårt att få en samlad bild av lagstiftningen på området och omfattningen av de intrång i grundlagsskyddet som en enskild sammantaget kan drabbas av genom olika tvångsåtgärder."


Europakonventionen ställer krav på viss förutsebarhet i tillämpandet av lag.

Hur menar du att alliansregeringen lever upp till detta med ett lagförslag som innebär att polis kommer att få hämta ut uppgifter även för bötesbrott? Detta framgår av ytterligare lagförslag som är en konsekvens av den så kallade "Polismetodutredningen"

Du och regeringen hävdar ständigt att det handlar om kampen mot den grova brottsligheten. Vilken är den grova brottslighet som är belagd med bötesstraff? Hur ser du på det faktum att fyra länders konstitutions- eller författningsdomstolar inom EU, helt eller delvis förkastat direktivet?

EU förväntas i en rapport den 23/3 komma med stark intern kritik av hur direktivet fungerat i de länder som infört det och det kan konstateras att till exempel England och Frankrike använt direktivet som stöd för att genomföra många åtgärder som inte har ett dugg med grov brottslighet att göra.

Varför avvaktar man inte med beslutet till dess att rapporten har lagts fram?

Vidare har effekterna av direktivet vad gäller ökad uppklarning av grova brott uteblivit samtidigt som undersökningar i till exempel Tyskland visar att direktivet inneburit förändringar i vanliga människors sätt att kommunicera genom att man undviker att ringa till till exempel psykologer, äktenskapsrådgivare, präster etcetera. Vad gör man från alliansens sida för att undvika att sådana negativa effekter även uppstår här i Sverige?

Min förhoppning är att vi på onsdag får se en minoritetsbordläggning av beslutet vilket skulle innebära ett års respit under vilket en opinion kan formas som klart och entydigt säger nej till detta djupt integritetskränkande förslag.


Om författaren

Författare:
Michael Gajditza

Om artikeln

Publicerad: 15 mar 2011 09:38

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: