sourze.se

Borgerlig rädsla för lagstiftning bakom resistenta bakterier

"Att göra det mindre krångligt att driva och starta företag har varit borgarnas paroll under flera decennier. Att många av de där krångligheterna är till för att undvika miljö- eller hälsofaror för kunder och anställda talar man tyst om."

Senaste tiden har läkemedelsutsläppen i Indien uppmärksammats eftersom de ger upphov till resistenta bakterier i miljön, som kan spridas världen runt i princip. Utsläpp av läkemedelsämnen i naturen är inget nytt, och googlar man på "läkemedelsutsläpp" så får man upp en lång rad helt olika händelser och studier som bevisar förekomsten av läkemedel i naturen och dess påverkan på miljön och människan.

Händelsen i Indien är lite extra intressant eftersom den belyser många olika problem. Det handlar alltså om ett läkemedelsföretag som tillverkar läkemedel åt svenska marknaden som släppt ut bland annat antibiotika i vattendrag så att resistenta bakterier uppstått och spridit sig.

Att det inte är någon unik händelse är intressant i sig. Trots rapporter under flera decennier om liknande händelser, även i Sverige, så har inte mycket hänt. För varje år kommer nya rapporter om läkemedelsrester i vårt grundvatten och samtidigt rapporteras det om ökade förekomster av resistenta bakterier. Regeringen, läkemedelsverket och kemikalieinspektionen överträffar varandra i sin flathet och passivitet.

Flatheten är inte särskilt förvånade med tanke på den borgerliga regeringens blåögda och godtrogna syn på stora industrier och dess övertro på en självsanerande marknad. Låt oss först och främst hoppa tillbaka några år. Minns ni debatten om kemikalielagen som skulle införas i EU? REACH kallades den. Många bland de rödgröna var skeptiska mot den, inte minst miljörörelserna. De borgerliga EU-politikerna, med centerpartiets Lena Ek i spetsen, var däremot desto positivare till att gå på den linje som kemikalieindustrierna lobbat för. Även om det kanske inte finns någon direkt koppling mellan denna lag och händelserna i Indien så märker man vilken uppenbart naiv och godtrogen tro man har till att alla industrier ska ta sitt ansvar för miljö och hälsa. Motiveringen för att gå på kemikalieindustrins linje var att man inte ville göra det krångligt för företag.

Att göra det mindre krångligt att driva och starta företag har varit borgarnas paroll under flera decennier. Men vad det är för krångligheter man vill ta bort specificerar man aldrig. Man talar också tyst om att många av de där krångligheterna är till just för att undvika miljö- eller hälsofaror för kunder och anställda. Att tro att skulle finnas någon som vill göra det krångligt att driva företag bara för sakens skull, är för övrigt löjeväckande. Även när det kommer till grundläggande politiska idéer så väjer man alltså att vara företagen till lags, vad oavsett vad det får för konsekvenser på omvärlden. Den ståndpunkten har också bevisats i den borgerliga regeringens nedläggande eller neddragningar i kontrollerande myndigheter som arbetsmiljöverket, djurskyddsmyndigheten och i minskade anslag till en rad olika miljöinsatser.

Inte minst så väcker händelser som denna i Indien frågan om hur väl fungerande den globala marknaden verkligen är. Trots alla våra svenska lagar och regler gällande arbetsmiljö och arbetsvillkor så har vi passivt tolererat andra länders dåliga produktionsförhållanden genom att köpa kläder och produkter som producerats under miljövidriga omständigheter av arbetare som arbetar under villkor som inte ens skulle ha accepterats i Sverige för 50 år sen. Den här läkemedelsfabriken är endast ett i en lång rad av utländska företag vi bedriver handel med, som förpestar sin lokala miljö. Att reaktionen är lite större denna gång kanske beror på att de resistenta bakterierna sannolikt kommer att sprida sig världen över så småningom. Det är ju inte förrän problemen dyker upp på vår egen bakgård som vi människor brukar reagera.

Denna händelse är alltså ett utmärkt exempel på hur regeringens flata politik och ideologiska värderingar håller på att krackelera i grundfundamentet. Hur länge till klarar de att hålla masken och låtsas som att deras ideologi fungerar?


Lästips:
"Utsläpp av antibiotika leder till resistenta bakterier"
Länk: greenpeace.org targetblank classbluelink>"Urholkad kemikalielag missar 18 000 ämnen"


Om författaren

Författare:
Tobias Jeppsson

Om artikeln

Publicerad: 21 feb 2011 09:02

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: