sourze.se

Tillväxt löser inte alla problem

"För människor är tillväxt varken bra eller dåligt i sig, det avgörande är vad som växer och vilka konsekvenser det får för oss och vår livsmiljö."

I en artikel i Göteborgs-posten den 22 juni 2010 med rubriken "Tillväxt – men inte till varje pris" argumenterar Lars Henriksson för att ge tillväxtbegreppet en ny tolkning. Underrubriken har följande lydelse: "Samma drift som fick kapitalismen att erövra jorden hotar i dag vår överlevnad."

För ungefär 25 år sedan var nolltillväxt och 6 timmars arbetsdagar aktuella teman i vänsterkretsar. Hur annorlunda är det inte i dag när de borgerliga vann valet på ökad tillväxt som anses lösa de flesta av dagens problem? För 6 timmars arbetsdag argumenterade inte något av riksdagspartierna i valet. Enligt Henrikssons artikel skulle business as usual betyda att världsekonomin ökade 80 gånger till 2100. Det verkar vara en omöjlighet. Det är en villkorslös tillväxt utan koppling till mänskliga behov eller naturens gränser. För människor är tillväxt varken bra eller dåligt i sig, det avgörande är vad som växer och vilka konsekvenser det får för oss och vår livsmiljö.

Henriksson kom till följande slutsats:

"Att styra om själva produktionen är svårare, men inte mindre viktigt. Många famlar efter möjligheter att tämja kapitalismen, att få den att passa in i de ramar naturen ger och skilja den från tvångsmässiga tillväxtdriften, Men en kapitalism frikopplad från tillväxt är inte längre kapitalism. Vad vi väljer att kalla det som skall avlösa den är mindre viktigt, så länge det är ett samhälle där människors behov och naturens ramar ersätter den blinda vinstmakten."


Om författaren

Författare:
Yngve Karlsson

Om artikeln

Publicerad: 27 sep 2010 10:48

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: