sourze.se

I Jytte Gutelands Sverige förblir unga arbetslösa

"Särskild upprörd tycks Guteland vara över Alliansens förslag om att unga upp till 23 år ska kunna provanställas i ett och ett halvt år. Men i verkligheten ställs många unga inför valet mellan ett tidsbegränsat jobb eller inget jobb alls."

"Ren åldersdiskriminering" utbrister SSU:s Jytte Guteland i en artikel på Sourze den 6/9. Man hade kunnat tro att hon upprördes över att den svenska arbetsrätten lagfäst diskrimineringen av ungdomar på arbetsmarknaden genom turordningsregeln i LAS. Men icke! Inte yttrar hon heller ett ord om hur orättvist det är att en ung människa som är mer kompetent än en äldre kan tvingas lämna sin anställning på enbart den grunden att han eller hon inte har arbetat lika länge som någon annan på arbetsplatsen. Inte ett ord om att lagen fungerar utmärkt – den svenska ungdomsarbetslösheten är rekordhög ur ett EU-perspektiv.

Guteland tycks inte ha varit ute i verkligheten. Den verklighet som drabbats av en historisk finansiell kris. Den verklighet där jobben är få och arbetslösheten bland oetablerade grupper hög. Den verklighet där alla chanser att få visa upp sig för en arbetsgivare är värdefulla.

Särskild upprörd tycks Guteland vara över Alliansens förslag om att unga upp till 23 år ska kunna provanställas i ett och ett halvt år. Och visst kan man hålla med – om alternativet för den som provanställs istället varit en tillsvidareanställning på fläcken hade det varit anmärkningsvärt. Men så är inte fallet. I verkligheten hade många istället fått förbli sysslolösa. I verkligheten står sällan valet mellan en tillsvidareanställning eller en prov-/visstidsanställning. I verkligheten ställs många unga i början av karriären inför valet mellan ett tidsbegränsat jobb eller inget jobb alls.

Varken något av de fyra allianspartierna eller den samlade alliansen har uttryckt en vilja att "skrota anställningstryggheten", som Jytte Guteland påstår. Det är dock inte detsamma som att Alliansen och särskilt vi i Centerpartiet, inte vill se en översyn av LAS. Vi är övertygade om att det är nödvändigt för att bryta den strukturella diskrimineringen av unga.

Guteland vill se trygghet på arbetsmarknaden. Det vill vi också. Vi tror bara inte att tryggheten kan lagstiftas fram. Trygghet är en känsla som delvis består av tron på att det kommer att lösa sig. För den som står utan arbete, eller den som av olika skäl önskar byta jobb, handlar tryggheten om att hitta ett nytt jobb att gå till. Därför måste vi politiker skapa förutsättningar för företagen att anställa fler. En röst på Socialdemokraterna är en röst på fler välutbildade unga, "trygga" på socialdemokratiska, och arbetslösa på riktig svenska.


Om författaren

Författare:
Magnus Andersson

Om artikeln

Publicerad: 08 sep 2010 11:45

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: