sourze.se

Vanvårdsfrågan bör ges större utrymme i Almedalen

"Kravet på ersättning för vanvårdade kommer fortsätta att komma upp. Blir det nej från i Upprättelseutredningen kommer kravet att drivas vidare. Därför borde politikerna redan nu gå ut med sina åsikter kring kravet på ekonomisk ersättning."

Kommuner som medverkar till vanvård av placerade barn måste betala skadestånd idag, inte i morgon. Det sa Gunilla Wahlén, riksdagsledamot V och själv en ur gruppen vanvårdade. Gunilla var med vi seminariet kring Vanvården i den Svenska barnavården som Samhällets Styvbarn arrangerade på Almedalsveckan.

Göran Johansson, statlig utredare och ansvarig för Vanvårdsutredningen kräver att kommunerna "bestraffas" om de medverkar till vanvård av dagens placerade barn. Detta är också ett krav i delrapporten om Vanvården som släpptes jan 2010.

Maria Larsson, folkhälsominister har genom Barnrättsutredningen kommit med många förslag som skall stärka placerade barns rätt, varav flera förhoppningsvis blir till lagar. Men lagar finns redan och fanns också i det äldre barnavårdssverige, problemet är att lagarna inte följs och att myndigheterna inte lyssnar på eventuella klagomål på detta.

Det som är problemet idag är att den grupp vanvårdade som kräver ekonomisk upprättelse aldrig haft en chans att ställa samhället till svars för bristerna i den sociala omsorgen, att låta dagens generation av vanvårdade barn vänta på samma sätt är att inte lära av historien.

Om Kommunerna tvingas att betala för sina misstag och tolkningsföreträdet ligger hos den förfördelade, kommer kommunerna i framtiden att bli betydligt mer försiktiga och fatta mer genomtänkta och lagriktiga beslut som uppfyller kriterierna på rättssäkerhet.

Omhändertagna och placerade ungdomar skall också ha fribiljett till vården. Problem och trauman kommer när man blir äldre och det är då kontakterna med sjukvården och terapi etcetera behövs. Genomsnittsåldern på de som intervjuas inom vanvårdsutredningen ligger kring 50 år, för majoriteten har problemen och de psykiska konsekvenserna uppstått i vuxen ålder.

Omhändertagna och placerade barn måste också ges samma skolutbildning som andra barn. I Hälsingborg pågår ett projekt där man skräddarsyr individuella program för omhändertagna barn. Satsningen visar att barnen klarar skolan lika bra som andra barn. I Vanvårdsutredningen visas att en majoritet har brister i sin skolgång, några är analfabeter.

Det är också viktigt att insatserna för placerade och omhändertagna barn påbörjas i familjehemmen. När ungdomarna skrivs ut, lämnas de ofta i totalt ensamhet. Det saknas anhöriga som kan stötta och socialtjänsten brister i förståelse när det gäller den här gruppens behov.

Andelen fattiga barn ökar enligt rapport från Rädda Barnen men temat tas också upp i Arbetarrörelsens Tankesmedja Almedalen 2010. Jesper Bengtsson skriver att klyftorna ökar och att landet kommer allt längre bort från önsketillståndet. Men störst är fattigdomen bland omhändertagna och placerade barn. De kan inte välja mellan gymnastikskor eller badresor, fattiga familjer kan göra val, omhändertagna barn har inga val att välja emellan.

Inför det stundade valet och den debatt som pågår i Almedalen har frågor kring vanvården, kommunal lagskyldighet/sanktion och fattiga styvbarn litet eller ringa utrymme. Det skulle behövas tunga politiker och tjänstemän Göran Johansson undantaget som berörde frågan.

Kravet på ersättning för vanvårdade kommer fortsätta att komma upp. Blir det nej från i Upprättelseutredningen kommer kravet att drivas vidare. Säger den kommande regeringen nej kommer frågan resas igen och igen. Därför borde politikerna redan nu gå ut med sina åsikter kring kravet på ekonomisk ersättning.

De borde också redan nu erkänna kommunernas och Statens skyldighet att kompsera barn och ungdomar som idag utsätts för vanvård.


Om författaren

Författare:
Anne Skåner

Om artikeln

Publicerad: 06 jul 2010 13:44

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: