sourze.se

SMS:a när man kör bil ökar olycksrisken 23 gånger

Vad har Sverige gemensamt med Malta och Albanien? Jo, Sverige är det enda europeiska land utöver dessa som tillåter att man pratar och skickar sms när man sitter vid ratten.

När man pratar i mobiltelefon vid bil- eller busskörning måste man dela sin uppmärksamhet mellan körningen och samtalet. Man är därför inte lika koncentrerad på körningen och trafiken runt omkring.

Att en förare talar i mobil under körning är förbjudet i ett flertal länder. Det finns också länder som tillåter mobilprat för föraren endast om handsfree används. Detta stämmer dåligt överens med ny forskning.

Enligt Vägverket är även en förare som använder handsfree är i stort sett lika okoncentrerad som en förare som håller mobiltelefonen i handen. Reaktionstiden blir lika mycket längre och körningen lika ojämn som när man pratar i en handhållen telefon. Att prata i en mobil, även handsfree, i stadstrafik är förenat med mycket stor risk och bör därför undvikas helt.

Handsfree innebär inte att du är mer koncentrerad på trafiken. Handsfree gör det lättare att prata längre, vilket ökar risken för en olycka. Handsfree innebär inte att föraren är mer koncentrerad på trafiken. Det kan snarare vara en falsk trygghet, eftersom många tror att det är säkert.

Ett samtal med en passagerare är visserligen lika krävande som ett mobilsamtal. Men det finns ett samspel mellan föraren och passageraren när de pratar med varandra. En passagerare är vanligen också koncentrerad på trafiken. I en svår trafiksituation ställer passageraren antagligen inte några frågor och förväntar sig inte ett omedelbart svar.

Jag har därför väckt en motion i Sveriges Riksdag om ett förbud för alla motorfordonsförare att tala i mobiltelefon under körning.

Tyvärr avslogs den av riksdagen. Trafikutskottet, som beredde frågan, har sagt nej utan att ha tagit del av de senaste forskningsrönen. Istället lutar man sig mot Vägverkets rapport från 2004 som säger "att det är samtalet som är själva risken". Amerikanska forskare kommer fram till helt andra slutsatser. Nu har man studerat trafiksituationer i verkligheten och inte i simulatorer som Vägverkets rapport huvudsakligen grundar sig på.

"Att avläsa textmeddelanden i mobiltelefonen är den högsta riskfaktorn av alla", skriver Virgina Tech Transportation Institute, i en sammanfattning av forskningsresultaten. När man talar i telefonen är olycksrisken 1,3 gånger högre, när man skickar eller tar emot ett textmeddelande 23,2 gånger högre.

Det är när föraren tittar bort från vägbanan som de största riskerna inträffar.

När det gäller att köra bil alkoholpåverkad har Sverige infört en nollvision.

Det beslutet är ett föredöme för andra länder. När det nu bevisligen är lika farligt att hantera sin mobil som att köra onykter borde det införas en nollvision även för mobilprat vid ratten. Någon form av förbud vill allmänheten ha, det visar en färsk SIFO-undersökning. 76 procent var positiva till detta.

Ett förbud behövs för trafiksäkerhetens skull.


Om författaren

Författare:
Helena Bargholtz

Om artikeln

Publicerad: 02 jul 2010 15:25

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: