sourze.se
Artikelbild

Miljöpartiet vill förstöra för unga

"MP verkar ha bestämt sig för att motarbeta alla reformer som ökar möjligheterna till jobb för unga. De vill införa en riktad ungdomsskatt för företag som anställer unga... En fördubblad arbetsgivaravgift hjälper knappast unga att få jobb."

Ett jobb är kanske det mest centrala för människans möjlighet till självförverkligande. Det ger jobbkompisar, ett socialt sammanhang och i de allra flesta fall en mening i tillvaron. Men självklart ger ett arbete också pengar vilket skapar trygghet och möjligheter. Att många unga har svårt att få jobb i dag är ett stort problem. Samtidigt står de politiska alternativen långt ifrån varandra när det kommer till hur problemet ska lösas.

Miljöpartiet verkar ha bestämt sig för att motarbeta alla reformer som ökar möjligheterna till jobb för unga. De vill införa en riktad ungdomsskatt för alla som anställer unga med sammanlagt tio miljarder kronor. En fördubblad arbetsgivaravgift hjälper knappast unga att få jobb.

Ur unga människors perspektiv medför arbets¬löshet ett dubbelt problem. De blir kvar i tonårslivet och kan inte bli en ung vuxen med almanacka och ansvar. De förnekas även möjligheten att tjäna pengar och därmed försvinner möj¬ligheten att flytta hemifrån, resa iväg för att se världen eller ha råd att gå på festival.

Alliansregeringen har genomfört en rad olika åtgärder för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Arbetsgivaravgifterna har sänkts för att fler unga ska anställas, möjligheterna till tidsbegränsade anställningar har förbättrats och nystartsjobb hjälper långtidsarbetslösa ungdomar att få ett jobb.

Det arbetet är helt centralt, dock handlar det inte bara om fler jobb. Vi måste också anpassa utbildningar så att fler företag vill anställa unga människor och skapa ett nära samarbete mellan skolan och näringslivet. Det borde vara naturligt att skolan bjuder in näringslivsföreträdare in i klassrummen så att eleverna får reda på vad som krävs på arbetsmarknaden. Att utbilda sig 12 år för att sedan stå oförberedd på vad som väntar är inte rättvist.

Alliansregeringen har skapat fler lärlingsplatser och byggt ut yrkesutbildningen vilket ökar unga människors chanser på arbetsmarknaden. Vi måste bejaka att alla inte vill utbilda sig i högskolan utan att vissa vill börja arbeta direkt. Dessa vägar behöver göras mer framkomliga än de har varit tidigare.

I ett läge där många unga står utanför arbetsmarknaden är det ett slag i magen på landets unga att införa en särskild ungdomsskatt. Att som Miljöpartiet gå till val på att göra det dubbelt så dyrt att anställa en person under 26 år är framtidsfientligt och djupt beklagligt. Med Miljöpartiets politik kommer det att bli ungefär 30 000 – 40 000 kronor dyrare att anställa en ung person. Vilket samhällsproblem löser Miljöpartiet genom att göra det svårare för unga att få jobb?

Alliansens har gjort det billigare och lättare att anställa ungdomar, skapat en bättre matchning samt ökat kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad. Mot detta står Miljöpartiet som inte vill se ungas potential och styrka. Många ungdomar är entreprenörer som måste uppmuntras till att skapa och utvecklas. De behöver inte Miljöpartiets politik med kraftigt höjda skatter, höga trösklar in på arbetsmarknaden och försämrade förutsättningar för entreprenörskap.


Följ ungdomspartiledarnas debatt på Sourze här


Om författaren

Författare:
Niklas Wykman

Om artikeln

Publicerad: 16 jun 2010 10:35

Fakta

Ingen faktatext angiven föreslå

Plats

Artikeln är inte placerad. föreslå

Dela artikeln

Länk till artikeln: